Kenneth Bertelsen

Årets første student

Mandag den 24/6 springer årets første student ud. Hun hedder Amalie Lolk Magnussen og går i 3b.

Amalie kan iføre sig studenterhue kl. 8:50 og hejser traditionen tro flaget foran gymnasiets hovedindgang.

Valgkamp på MfG

Spørgelysten var stor da Midtfyns Gymnasium mandag havde besøg af seks folketingskandidater der dystede på retortik og argumenter. Valgmødets hovedtema var klima- og miljøpolitik. Og der gik ikke lang tid før en elev konstaterede at “I snakker meget om klimaet, men hvad vil I gøre helt konkret?”. En anden elev bragte atomkraft på banen som et bud på en fossilfri energikilde, men de seks politikere var hurtige til at afvise den løsning.

Debatten mellem Victoria Valesques (Enhedslisten), René Jørgensen (Dansk Folkeparti), Bo Liebergren (Venstre), Kim Aas (Socialdemokratiet), Rasmus Helveg (Radikal Venstre) og Stine Bardeleben Helles (Alternativet) blev styret med sikker hånd af den lokale avisredaktør, Tim Visti.

En halv time inde i mødet blev seks politikere pludselig til syv da Carsten Bach (Liberal Alliance) ankom. Det skabte en del morskab blandt eleverne, ikke mindst fordi netop Liberal Alliance som regeringsparti har været med til at vedtage de forhadte fraværsregler på gymnasiet. Carsten Bach fik “fuld fravær” for sin halve times forsinkelse.

Fine fraværstal på MfG

Undervisningsministeriet har offentliggjort fraværstallene for de gymnasiale uddannelser. Og ministeriet kan ikke overraskende konkludere at der er stor forskel på fraværet fra institution til institution.

På landsplan er det gennemsnitlige fravær 9,5 procent. På de almene gymnasier, stx, er gennemsnittet 9,1 procent.

Og hvor ligger Midtfyns Gymnasium så? Ja, MfG ligger faktisk rigtig fint. En fraværsprocent på 6,5 placerer gymnasiet på en flot 8. plads blandt alle landets almene gymnasier – og på en andenplads på Fyn.

Hvis man spørger MfG’s rektor, Søren Hvarregaard, om baggrunden for de pæne fraværstal, får man ikke et entydigt svar. Det er nemlig ikke enkelt at forklare. Og man må naturligvis tage i betragtning at ministeriets måling er den første.

– Men jeg tænker at vores inkluderende tilgang til eleverne og vores mangeårige fokus på fastholdelse, spiller ind. Vi har et rigtig godt studiemiljø og ja, så har vi altid scoret højt når eleverne har skullet vurdere gymnasiet på de sociale parametre. Måske kan man sige det meget enkelt: Eleverne kan simpelthen bare godt li’ at komme her. Og det smitter måske af på fraværsstatistikken?

Efter ansøgningsfrist: Intet er sikkert endnu

Hvor mange unge der begynder i 1g på Midtfyns Gymnasium til august, står endnu ikke helt klart.

I år har optagelsesproceduren til stx nemlig været meget anderledes end tidligere. Vil man gerne på gymnasiet – uden at skulle til optagelsesprøve – skal man klare kravene til karaktergennemsnit som er 5,0. Så er man erklæret “uddannelsesparat til stx” og kan søge ind på MfG uden problemer. Det har rigtig mange gjort. Men efterfølgende skal man “bekræfte” sin “uddannelsesparathed” ved at få mindst 3,0 i gennemsnit til den afsluttende prøve i 9. eller 10. klasse. Det vil langt de fleste helt sikkert klare, men skulle det gå galt, vil man sammen med sine forældre blive inviteret til en snak med gymnasiets rektor der på baggrund af samtalen vil vurdere om man er “uddannelsesparat til stx” alligevel.

Skulle man ikke være erklæret “uddannelsesparat til stx”, kan man alligevel søge om optagelse – frem til den 15. marts. Man vil derefter blive indkaldt til en optagelsesprøve. Og klarer man den, er man “uddannelsesparat” og kan begynde i 1g til august. Men der er også en “tredje vej”: Får man 6,0 eller over i gennemsnit til den afsluttende prøve i 9. eller 10. klasse, er man også “uddannelsesparat til stx” og skal derfor ikke til optagelsesprøve.

Så vejene til MfG er i år lidt mere kringlede end tidligere – og så har vi endda ikke nævnt alle veje. Derfor må vi vente med at melde ud hvor mange 1g-klasser vi får næste skoleår. Det står dog fast – i skrivende stund – at der er 130 der har søgt ind på MfG, og at der også i 2019 vil begynde en Asperger-klasse på MfG.

Læs mere om ansøgertallene på Fyn i GymFyns pressemeddelelse.

Opbakning til rektor i Nyborg

Syv fynske rektorer bakker om om rektor på Nyborg Gymnasium, Henrik Vestergaard Stokholm, der har været ude i et utilsigtet, politisk stormvejr efter at han har givet to somaliske børn lov til at gå i skole mens deres familie venter på at deres sag om asyl bliver behandlet:

Stop de personlige angreb på Nyborg Gymnasiums rektor!
På Nyborg Gymnasium har rektor Henrik Vestergaard Stokholm besluttet, at 2 somaliske børn kan fortsætte i 10. klasse, mens familien venter på, at deres asylansøgning bliver behandlet. Børnenes 3 mindre søskende undervises af private i et lokale, som gymnasiet stiller til rådighed. Undervisningsministeriet har slået fast, at gymnasiet ikke gør noget ulovligt.
Beslutningen har ført til stærke reaktioner fra lokale politikere i Nyborg og fra medlemmer af Folketinget.  Henrik Vestergaard Stokholm har hele tiden holdt fast i, at han blot hjælper børnene med at kunne gå i skole. I vores grundlov slås det fast, at ”Alle børn i den undervisningspligtige alder har ret til fri undervisning i folkeskolen” (§76).
Som kolleger til rektor ved Nyborg Gymnasium kan vi kun støtte, at alle børn har ret til undervisning, og vi tager skarpt afstand fra de personlige angreb, der i løbet af debatten er blevet rettet mod Henrik Vestergaard Stokholm. De hører ikke til i en saglig debat. Det er i hvert fald det, vi lærer vores elever, når vi i gymnasiet arbejder med at udvikle deres demokratiske dannelse.

Underskrevet:
Christian Alnor, rektor Middelfart gymnasium og HF
Jesper Vildbrad, rektor Svendborg Gymnasium
Lone Bjørndal Thomsen, rektor Odense Katedralskole
Carsten Claussen, rektor Tornbjerg Gymnasium
Søren Hvarregaard, rektor Midtfyns Gymnasium
Susan Mose, rektor Sct. Knuds Gymnasium
Kurt René Eriksen, rektor Nordfyns Gymnasium

Elever til Biotekmesterskaberne 2019

På onsdag i næste uge deltager eleverne fra MfG’s  Biologi A- og Kemi A-hold i Biotekmesterskaberne i Biotekbyen i Kalundborg. Her kommer de til at møde omkring 450 gymnasie-elever der skal dyste mod hinanden. Vinderne kan kalde sig Biotekmester 2019.

Eleverne arbejder med fem forskellige cases: en om fermentering, en om destillation, en om enzymaktivitet, en om spildevandsrensning og en om kemisk syntese. Eleverne skal under deres forberedelse udarbejde en faglig beskrivelse af den pågældende proces, opstille en forsøgsproces og forklare hvordan denne videnskabeligt fungerer. Desuden skal de komme med et forslag til hvordan man ved hjælp af processen enten kan fremstille et nyt produkt og/eller løse et stort miljø- eller samfundsmæssigt problem med fokus på et eller flere af FN’s 17 verdensmål.

MfG-deltagerne fra Kemi A-holdet har arbejdet hårdt med hvordan man ved hjælp af kemisk syntese kan afhjælpe problemer med narkotika-afhængighed. Deltagerne fra Biologi A-holdet har arbejdet med fremstilling af biogas ud fra planteolie som et eksempel på hvordan man ud fra forskellige affaldsstoffer og energiafgrøder fra landbruget kan producere biogas til brug i gasnettet. Biogassen er på den måde en vedvarende energikilde.

Det er partnerskaberne Knowledge Hub Zealand og Kalundborg Rekrutteringsalliance, der i samarbejde med bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, Equinor Refining Denmark, Kalundborg Forsyning, Lundbeck og Professionshøjskolen Absalon står bag Biotekmesterskaberne.

Det er første gang at Biotekmesterskaberne afvikles.

Stor spørgelyst ved Åbent Hus

Mandag aften var der Åbent Hus på Midtfyns Gymnasium. Og rigtig mange kommende elever og deres forældre var mødt op for at høre om gymnasiet og om den studentereksamen, som stadigvæk er et vigtig mål for mange unge.

Naturligvis er der på sådan en aften fokus på faktuelle informationer som fx optagelseskrav, studieretninger, transportmuligheder og valgfag. Men i en tid hvor mange, ikke mindst politikerne på Christiansborg, har skarpe holdninger til, hvor mange der skal gå på de gymnasiale uddannelser, er det måske mere tiltrængt end ellers at give de unge selv en mulighed for at høre, hvad det vil sige at gå i gymnasiet, hvad der kræves, og hvad en studentereksamen kan føre til. Og dem, der er bedst til at fortælle det, ja, det er faktisk de elever, der allerede går på gymnasiet.

Derfor var aftenens program for en stor del lagt i hænderne på gymnasiets egne elever. Men også en tidligere elev kom forbi. Casper Lorenzen, der læser idræt og sundhed på Syddansk Universitet, blev student i 2015. Han kunne fortælle, hvordan Midtfyns Gymnasium har vist sig et være det helt rigtige faglige og uddannelsesmæssige valg for en ung fyr fra Kværndrup. Han understregede, med et glimt i øjet, at der naturligvis også kunne være andre grunde til at vælge Midtfyns Gymnasium: venskaber, sammenhold og ikke mindst gode fester.

Det sociale og faglige fællesskab, der trives så godt på Midtfyns Gymnasium, var i Casper Lorenzens øjne en væsentlig grund til at vælge en STX på Midtfyns Gymnasium.

Efter oplæggene i gymnasiets fællesområde kunne gæsterne bevæge sig rundt på gymnasiet, hvor fag og studieretninger blev præsenteret af elever og lærere. I gymnasiets kantine kunne man slutte aftenen af med kage og kaffe.

Hvad skal du være når du bli’r stor?

Det er et spørgsmål, de fleste unge jævnligt bliver afkrævet et svar på. Men det er, som om kravet til svaret – ikke mindst når samfundet stiller spørgsmålet – er blevet skærpet de seneste år. Som ung skal man være målrettet og effektiv, når man bevæger sig gennem uddannelsessystemet. Det betyder blandt andet, at der er kommet karrierelæring på skemaet på Midtfyns Gymnasium. Det vil sige, at gymnasiet ikke kun skal fokusere på elevernes faglige udbytte, men også gøre dem bedre til at træffe valg om videregående uddannelse og karriere.

Hvordan gør man så det? Ja, man kan gøre som Midtfyns Gymnasium, nemlig invitere en ung mand, der allerede har valgt sin karrierevej og gerne fortæller om det.

Tim Madsen er maskinmesterstuderende hos Simac i Svendborg. Tim er også ansat hos Maersk. Fredag formiddag kunne han fortælle en flok 2g’ere på Midtfyns Gymnasium om en spændende verden på verdenshavene kombineret med studierne i Svendborg. Og om et fremtidigt maskinmestererhverv, der ikke kun handler om maskiner, men i ligeså høj grad om ledelse.

Spørgelysten var stor hos gymnasieleverne. Og undervejs kunne Tim Madsen aflive et par fordomme eller to. Blandt andet at livet til søs kun er for mænd, og at et familieliv, hvor man er væk fra hjemmet i en længere periode, også har sine fordele.

Formiddagen blev sluttet af med spillet Rising Star Game. Det er et computerbaseret, praksisorienteret rollespil udviklet af Maersk, hvor gymnasieeleverne i grupper skulle konkurrere om at løse en lang række opgaver, som man typisk møder, når man arbejder på et containerskib som maskinmester.

Opgaverne var ikke nemme. Løsningerne krævede at man havde hørt godt efter i matematik- og fysikundervisningen. Så der var sved på panden hos flere, da Tim Madsen kunne afblæse kampen og kåre en vinder.