Astronomi

HVAD ER ASTRONOMI?

Astronomi handler om planeter, stjerner og galakser. Gennem hele menneskehedens historie har iagttagelser af himlen spillet en stor rolle i forbindelse med forståelse af menneskets placering i rum og tid. Astronomer har derfor altid været betydningsfulde personer i samfundet.

Astronomi beskæftiger sig med observationer af universet og teorier om universet, som kan fortælle os, hvordan Universet er opbygget og fungerer.

UNDERVISNINGEN

I beskrivelsen af Universet og dets bestanddele indgår der en del matematiske formler, men astronomiundervisningen vil tage udgangspunkt i dit kendskab til matematik på C-niveau. I visse tilfælde vil det dog være nødvendigt at inddrage formler, du ikke har set før. Du vil dog ikke blive stillet til regnskab for argumentationen af de matematiske formler, men kun at være i stand til at bruge dem.

Verden over forskes der meget i astronomi og kosmologi, så jævnligt publiceres der nye opdagelser og nye resultater. Kommer der interessante nyheder, vil vi naturligvis inddrage disse i undervisningen.

Det skriftlige arbejde varierer mellem opgaveregning, rapportering af eksperimentelt arbejde samt formidlingsopgaver. Det eksperimentelle arbejde omfatter observationer af nattehimlen, behandling af datamateriale og satellitbilleder samt virtuelle eksperimenter.

DET FAGLIGE INDHOLD

De himmellegemer vi kan se med det blotte øje befinder sig i vores solsystem og galakse. Så et vigtig område i astronomien er læren om Solsystemets bestanddele, om hvordan Solen påvirker hele Solsystemet og om vores galakse, Mælkevejen.

Universet udvikler sig hele tiden. Stjerner dannes, udvikles og eksploderer, hvorefter resterne indgår i dannelsen af nye stjerner. Derfor vil du i astronomi lære om udviklingen af planeter, stjerner og Universet.