Læs rektors eksamensorientering før du går til eksamen:

Eksamensorientering

Anbefalinger ved brug af IT under eksamen:

Du må …

Med mindre der i reglerne for faget er fastsat særlige begrænsninger, må du benytte

 • Egne læremidler, dokumenter og notater på Fronter, Ludus og egen computer (dog ikke dokumenter i Dropbox og lignende cloud-baserede løsninger)
 • i- og e-bøger, som har været anvendt i undervisningen
 • On-line-ordbøger
 • Andre net-ressourcer, som læreren har godkendt

Undtaget fra ovenstående er forberedelsestiden på skolen til mundtlig eksamen i tysk. Her stiller skolen en computer med elektroniske ordbøger til rådighed i forberedelseslokalet.

Du må ikke …

Det er STRENGT FORBUDT at

 • Kommunikere med andre (f.eks. via Facebook, mail, Dropbox o.l.)
 • Benytte egne dokumenter i din Dropbox eller tilsvarende
 • Benytte søgemaskiner (f.eks. Google), on-line leksika (f.eks. Wikipedia) eller tilsvarende (med mindre du er til skriftlig prøve i et fag, der er med i det særlige netadgangsforsøg

Overtrædelse af ovenstående betragtes som snyd og kan medføre bortvisning fra prøven.

Du skal …

Hvis du ønsker at benytte dig af dine egne netbaserede læremidler under prøven, SKAL du

 • Benytte skolens trådløse net (MidtfynsGymnasium)
 • Benytte skolens eksamenside som startside i din(e) browser(e)
 • Downloade dine dokumenter fra Dropbox (og tilsvarende) til en normal mappe på computeren inden eksamen

Vi anbefaler …

 • At du inden eksamen downloader dine hjælpemidler og ordbøger til computeren (internetforbindelsen kan gå ned)
 • At du løbende gemmer dit arbejde flere steder, f.eks. både på computeren og på en usb-nøgle

Ordbøger: