FORMAND

Anni Søborg Berthelsen 

Chef, Rektorsekretariatet

Udpeget af Syddansk Universitet

Tlf.: 28 75 29 28

E-mail: soeborg@sdu.dk

MEDLEM AF BESTYRELSEN

Britta Bang

Uddannelseschef

Udpeget af UC-Lillebælt

 

MEDLEM AF BESTYRELSEN

Bjarne Nielsen

Skoleleder

Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn

 

MEDLEM AF BESTYRELSEN 

Tanja Kromann Clausen

Viceungdomsskoleleder

Udpeget af kommunalbestyrelse i Faaborg Midtfyn Kommune

 

MEDLEM AF BESTYRELSEN

Evita Rosdahl

CEO

Valgt af bestyrelsen ved selvsupplering

 

MEDLEM AF BESTYRELSEN 

Lars Kirkegaard

Forstander

Valgt af bestyrelsen ved selvsupplering

 

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT

Jesper Møller Pedersen

Lektor

Valgt af medarbejderne

 

MEDARBEJDERREPRÆSENTANT

Rikke Sterup

Lektor 

Valgt af medarbejderne

 

ELEVREPRÆSENTANT

Freja V. Kristensen 

Valgt af elevrådet

ELEVREPRÆSENTANT

Sofia Palm Juhl

Valgt af elevrådet

TILFORORDNET MØDEREFERENT

Eva Katballe 

Uddannelsesleder