Digital dannelse

I 2015 implementerede Midtfyns Gymnasium sin plan for digital dannelse:

Gennem en målrettet indsats skal eleverne lære at vælge og anvende hensigtsmæssige it-værktøjer, digitale læremidler og sociale medier i deres faglige arbejde, men de skal også være bevidste om, hvilke konsekvenser deres færden på nettet kan have for dem selv og andre.