Biologi

Biologi er et fag der favner meget bredt. Faget beskæftiger sig med hele den levende verden, hvilket betyder at vi på den ene side arbejder med “det mindste”: cellen, hvad der er inde i cellerne, hvordan DNA er opbygget og fungerer, hvilke biokemiske processer der foregår i en celle. På den anden side arbejder vi med naturen, verden der er uden for skolen, økosystemerne. Vi analyserer økosystemerne i et globalt perspektiv, f.eks. ishavet eller den tropiske regnskov, og vi analyserer det økosystem der er under udvikling lige uden for skolen, f.eks. skovrejsning i den lokale kommune eller økosystemet der måske er i balance f.eks. Storebælt.

Omdrejningspunktet i biologiundervisningen er naturligvis mennesket, menneskets fysiologi, menneskets genetik og hvordan mennesket  udnytter og beskytter naturen. Hvordan udnytter menneskets sin viden om bioteknologi, om ernæring og sundhed i forhold til forskning og samfundsudvikling, og hvordan beskytter man verden med dens store variation af liv ved brug af denne viden og indsigt. I forlængelse af mange af de emner der undervises i, knyttes den biologisk viden sammen med både etiske og samfundsøkonomiske overvejelser.

I biologi laves der feltundersøgelser, og der arbejdes eksperimentelt. Vi arbejder i felten når den nære natur skal undersøges. Og det eksperimentelle arbejde udføres både i skolens biologilaboratorium og f.eks. på Syddansk Universitet.

Biologi er et fag hvor der er oplagte muligheder for samarbejde med andre fag, både de øvrige naturvidenskabelige fag, men også samfundsfag, filosofi, psykologi, de kreative fag og humaniora.