Den grønne cirkel

Projekt ‘Den grønne cirkel’ handler om at skærpe bevidstheden omkring bæredygtighed og ‘Grøn omstilling’.

Projektet giver vores Elever og lærere en mulighed for at arbejde med bæredygtige idéer og hente inspiration til undervisningen. Eleverne kommer til at arbejde med løsninger til vedvarende energikilder, biodiversitet, og hvordan naturressourcer kan udnyttes bæredygtigt.

Den grønne cirkel fungerer som en ramme for undervisning med udgangspunkt i FN’s verdensmål. På sigt er planen, at lærere og elever fra nærområdets skoler skal inviteres til at deltage i projekter tilknyttet Cirklen.

Følg med her på siden og se, hvordan de forskellige projekter tager form.

3mx arbejder med bæredygtig energi i fysik. Ved hjælp af solceller undersøger eleverne potentialet for at producere solenergi.

Solcellerne placeres i forskellige vinkler i forhold til solen for at finde ud af, hvordan solcellerne skal placeres for at generere mest mulig strøm.

Biodiversitet

Stemningsbillede af skråning hvor der er plantet vilde blomster

Skolen skal være mere vild! Derfor arbejder vi i MfG For Future på at skabe områder på skolen, hvor der er mere biodiversitet, dvs. plads til vilde planter, insekter, sommerfugle m.m. Vi er startet på den lille skråning ned mod musikbygningen. Her har vi fjernet det gamle lag af træflis og udsået en frøblanding med vilde blomsterplanter. Følg med i udviklingen i løbet af sommersæsonen, det bliver flot.

Stemningsbillede af elever der planter ved skråningen udenfor gymnasiet

Projektet tager form

Stemningsbillede af trakter

Så er vi godt i gang med indretningen af Den Grønne Cirkel. Takket være vores dygtige pedeller har vi fået rejst et drivhus og samlet 16 højbede i lærketræ. Der er fyldt jord i højbedene og inden længe, bliver der sået forskellige urter og planter i kasserne.
Vi har også fået monteret en klimastation lige midt på cirklen. Den leverer vejrdata til klimaprojekter i Naturgeografi, men du kan også bruge vejrstationens målinger. Se det aktuelle vejr ved at klikke ind MfG’s hjemmeside.

Stemningsbillede af vejrstationen på Midtfyns Gymnasium

Vores drivhus

Stemningsbillede af gymnasiets drivhus

Projekter på den grønne cirkel – elevprojekter

Hvidkløver

Hvidkløveren ses som en grøn plante med tre blade der er trekoblet og tilsammen former kløverformen som vi kender den.

Selvom at hvidkløveren tit vises med tre blade i illustrationer, er den faktisk den kløver plante der oftest ses med fireblade, hvilket kaldes for en firkløver.

Hvidkløver i højbed nr. 11.

Kløver kan binde luftens kvælstof

Kløveren er en bælgplante, hvilket gør at den har en helt særlig egenskab. De kan nemlig optage kvælstof direkte fra luften. Det gør den gennem de særlige rodknolde, som dannes på plantens rødder. Disse rodknolde huser rhizobium-bakterier i cellerne. Disse bakterier kan omdanne luftens nitrogen til ammonium-ioner, som rødderne kan optage som næring. På den måde er planten selvforsynet med kvælstof og er derfor i stand til at gro i jord, uden ret mange nærringstoffer.

Rod fra Hvidkløver med rodknolde

Kløvergræs  – En blanding af kløver og græs

Der er en del utæthed i rodsystemet i kløverplanten og derfor vil den også gøde jorden og de planter omkring den. Derfor er det smart at så andre planter sammen med kløverplanten. I de 2 bede på billedet nedenfor er der sået græs i det ene og kløver og græs i det andet. Det ses at græsset er meget grønnere når det er sået sammen med kløver, da kløverne er med til at gøde græsset.

Kløvergræs – Højbed nr. 13