Kemi

HVAD ER KEMI?

Kemi er overalt omkring dig – og i dig. Alt levende og alle såkaldt døde ting er opbygget af atomer, og når atomer bindes sammen, dannes stof. Med ganske få grundstoffer – ca. 100 – som byggesten, er der dannet millionvis af forskellige stoffer med mange forskellige egenskaber. Du kan bare tænke på dig selv, din computer, mad og drikke, eller på, at så forskellige stoffer som diamanter og grafit begge er opbygget af rent kulstof. De forskellige stoffer kan reagere med hinanden, hvorved de nedbrydes, og der dannes nye stoffer.

Faget er vigtigt, når man beskæftiger sig med områder som bioteknologi, nanoteknologi, nye materialer, lægemidler og fødevareproduktion – hvor man ofte inddrager andre fag. Kemi har betydet meget for udviklingen af vort samfund på godt og ondt. Kemi spiller en rolle for menneskets tilværelse ved fx at udvikle nye materialer og ny medicin, og for samfundet ved at fx den store danske medicinalindustri bidrager betydeligt til landets indtjening men desværre også ved, at nogle stoffer påvirker miljø og sundhed negativt. I kemiundervisningen får du forudsætninger for at blive bevidst om disse forhold, hvilket gerne skulle gøre dig bedre til at sætte dig ind i og tage stilling til den slags problemstillinger i debatten.

HVORDAN FORLØBER UNDERVISNINGEN, OG HVAD ER MÅLENE MED DEN?

I kemi arbejder du med kemiske stoffer og reaktioner, både som du umiddelbart ser, føler og lugter dem og ved at beskrive dem ved hjælp af atomer og molekyler. Undervisningen veksler mellem teori og eksperimenter – eksperimenter som du selv udfører og eksperimenter, som din lærer demonstrerer. Det eksperimentelle arbejde er meget vigtigt, og du skal derfor arbejde i laboratoriet i mindst 1/5 af undervisningstiden. Du skal blive i stand til at udføre eksperimenter, at lave iagttagelser og at koble iagttagelserne sammen med modeller for stoffernes opbygning. Du vil derfor få en forståelse af, hvordan opbygningen af stofferne hænger sammen med de egenskaber stofferne har. Du skal desuden lære om laboratoriesikkerhed, bl.a. at omgås kemikalier forsvarligt, og her tænkes også på den lange række af kemikalier som faktisk står i mange hjem.

Elektronisk dataopsamling hører også til det eksperimentelle arbejde, så pc’ere og dataopsamlingsudstyr er en naturlig del af undervisningen. Eksperimenterne skal altid efterbehandles, og i den forbindelse vil du i nogle tilfælde skulle udføre beregninger, også her er PC’en samarbejdspartner. Du skal lære at tale og skrive om kemi og at finde oplysninger andre steder end i lærebøger, og du skal beskæftige dig med kemi i samarbejde med andre fag.

HVAD ER DET FAGLIGE INDHOLD?

Det faglige indhold i undervisningen består af kernestof, som fylder ca. 60 % af undervisningstiden, og af supplerende stof. I kernestoffet på C-niveau indeholder grundstoffernes periodiske system, som du nok kender til i forvejen, samt opbygning, navngivning og egenskaber af simple stoffer. Desuden skal du lære mere om syre-base-reaktioner og om redoxreaktioner, og du skal lære at lave kemiske beregninger. I forbindelse med det eksperimentelle arbejde skal du beskæftige dig med afprøve en række forskellige analysemetoder. På B-niveau fordyber du dig i ovenstående emner og udvider med en del organisk kemi og ser på kemiske reaktioners hastigheder.

På A-niveau uddyber du igen indholdet fra B-niveauet og udvider med emner som næringsstoffer, biokemi og energiforhold ved kemiske reaktioner. Du vil desuden komme til at stifte bekendtskab med moderne analyseteknikker som f.eks spektroskopi. Der er mange muligheder for at vælge supplerende stof. Man kan vælge emner, som kan læses i samarbejde med andre fag eller emner inden for kemi alene. Det kan fx være kemiske våben, kemi i fødevarer, brændselsceller, farver, organisk kemi eller lægemidler. Undervisningen tilrettelægges for det meste i temaer – et eksempel kunne være vin, og i forbindelse med det lærer du både kernestof, supplerende stof og udfører eksperimenter.

HVAD GØR VI PÅ MFG?

MfG har en tradition for at eleverne på B- og A-holdene i kemi udfordres i formidling af faget, f.eks. ved åbent hus arrangementer for folkeskoleelever i forbindelse med den Nationale Naturvidenskabsfestival Uge. Eleverne deltager efter eget valg enten ved at holde demonstrationsforedrag eller ved at være vejledere i forskellige arbejdende værksteder.

På MfG prioriterer vi det eksperimentelle arbejde i kemiundervisningen meget højt og vi lægger vægt på at undervisningen opfattes relevant og vedkommende for eleverne. Aktiviteter ud af huset er derfor en naturlig del af undervisningen, f.eks. besøg på Universitetet og på virksomheder.