Fysik

HVAD ER FYSIK?

Gennem tiderne har mennesket forsøgte at beskrive, forklare og forudsige fænomener og processer i naturen vha. den videnskab, som vi kalder fysik. Fysik udvikler sig som et samspil mellem eksperimenter og teorier, og den hjælper os med at forstå omverdenen og forklare hverdagsfænomener.

Fysik drejer sig også om at forstå naturvidenskabelige argumenter i problemstillinger, der har betydning for mennesker og samfundet. 

UNDERVISNINGEN

Da fysik både beskæftiger sig med eksperimenter og teorier vil det selvfølgelig afspejle sig i undervisningen, som vil veksle mellem de to grene af faget. Du vil både komme til at opstille teorier på baggrund af udførte eksperimenter, og komme til at teste teorier ved hjælp af eksperimenter.

IT er et vigtigt redskab i forbindelse med det eksperimentelle arbejde. Vi benytter elektronisk dataopsamling til eksperimenter og computer til behandlingen af data. Du vil lære hvordan man præsenterer resultaterne på en fornuftig måde og formidler et naturvidenskabeligt emne. Desuden kan computere benyttes til at demonstrere og bearbejde fysiske processer, som vanskeligt lader sig udføre i fysiklaboratoriet.

DET FAGLIGE INDHOLD

I fysik lærer du om det naturvidenskabelige verdensbillede lige fra de mindste elementarpartikler, som vi ikke kan se, over de synlige fænomener i vores dagligdag og videre til det uendelige univers. Da mennesket er meget afhængig af energi vil du også lære, hvad man forstår ved energi, og hvordan man udnytter forskellige energiformer. Fysik handler også om hvordan vi kan beskrive fænomener vha. bølger, f.eks. regnbuen og lyden af en ambulance.

Hvis du vælger fysik på B eller A-niveau vil du yderligere lære om elektricitet, bevægelser, radioaktivitet, tryk, kollisioner af to genstande og planeters bevægelse om Solen.