Udvalgte indsatsområder

Udvælgelse af indsatsområder

Strategiudvalget indhenter forslag til indsatsområder fra udvalg, elevråd og ledelse og udarbejder forslag til høring i PRF. Indsatsområderne afspejler delvist skolens opfølgningsplaner.

Evaluering af indsatsområder

Evalueringen gennemføres af et ad-hoc-udvalg. Ansvar for evalueringen, respondenter, tidshorisont, metode og opfølgning er afhængig af hvilket indsatsområde der er valgt.