Til dig som forælder til en ny 1.g elev

Første skoledag er mandag den 12. august 2024, klokken 8.10. 

På siden her har vi samlet nyttig information til dig som forælder til en gymnasieelev. 

Forældrekonsultationer

Midtfyns Gymnasium holder ikke traditionelle forældreaftener med konsultationer med dit barns lærere.

Ønsker I som forældre – evt. sammen med jeres barn – at tale med en lærer, om hvordan det går, skal I kontakte skolens administration, så vil vi sætte et møde op.

Til dig der er forælder til en gymnasieelev

Selv om langt de fleste gymnasieelever lever fint og selvstændigt op til de krav gymnasiet stiller, så kan man som forælder alligevel gøre en forskel. Alene det at vise interessere for den verden af faglighed og nye sociale relationer som de unge træder ind i, kan være et godt rygstød. Og skulle der opstå problemer undervejs, så er det også godt som forælder at vide hvor man kan finde hjælp. Blot skal man huske på at gymnasiet naturligvis respekterer at eleverne er myndige når de fylder 18, og derfor ikke – derefter – henvender sig direkte til forældre.

NB! Lidt om “ferie” uden for ferierne og kørekort: Vi bliver ofte spurgt om elever kan få “fri” til at tage med familien på ferie uden for de traditionelle ferieperioder. Og svaret er hver gang: Nej! At følge undervisningen er i vores optik altafgørende for et succesfuldt gymnasieforløb. Tager man alligevel på “ferie”, så bliver det registreret som fravær. Det samme gælder hvis elever går til køretimer og -prøver i undervisningstiden. Vi håber meget at I som forældre vil respektere dette og støtte os ved ikke at planlægge ferier uden for ferieperioderne. Og ved at sørge for at køretimer placeres efter skoletid.

I gymnasiet forventer vi at eleverne:

 • selv planlægger skolearbejdet
 • afleverer de skriftlige opgaver til tiden
 • læser lektier til alle fag
 • betragter skolearbejdet som et arbejde
 • betragter skolen som det vigtigste i de 3 gymnasieår
 • har max. 10 timers erhvervsarbejde
 • har mulighed for at arbejde i ro og fred hjemme
 • benytter sig af mulighederne for hjælp på skolen, f.eks. ved at bruge lektiecafeen
 • spørger sin studievejleder til råds hvis der er problemer med at strukturere skolearbejdet

Arrangementer hvor man som forælder er velkommen (se datoer i kalenderen):

 • 1g-forældremøde (november) om studieretningsvalg
 • Skolens fødselsdagsfest (november) – for alle forældre
 • Forårskoncert (marts) – alle forældre er velkomne
 • Gallafest for 3g og deres forældre (maj)
 • Dimission (juni)

 Her er nogle relevante links:

9133