Tysk

Tyskundervisningen har til formål, at du udvikler dine færdigheder i at tale, skrive, læse og forstå det tyske sprog. Men faget rummer meget mere end det: Gennem arbejde med tysksproget litteratur, fagtekster, film, internetmateriale m.v. får du indsigt i de tysksprogede landes historie, kultur og samfundsforhold. Desuden udvikler tyskfaget din bevidsthed om sprog og grammatik, så du bliver dygtigere til formulering og fortolkning. Det kan du drage stor nytte af i de øvrige sprogfag, i dansk og mange andre situationer, hvor du bruger sproget. Sidst men ikke mindst kan tysk indgå i interessant samspil med mange andre fag – bl.a. på grundlag af Tysklands stærke naturvidenskabelige tradition og landets centrale rolle i europæisk kultur, litteratur og historie.

I 3.g kan du vælge tysk på A niveau. Her bygges der videre på de sproglige færdigheder og den viden, som du har opnået i 1.g – 2.g. Og i kraft af det højere sproglige niveau får du mulighed for at arbejde mere intenst med de litterære, idehistoriske og kulturelle aspekter af faget.

Spændende tværfaglige projekter med tysk kan omhandle områderne åndshistorie, kultur, kommunikation og litteratur i europæisk og globalt perspektiv.