Værd at vide om dagligdagen

Glemte sager

Indleveres på kontoret eller lægges på bord ved pedelkontoret.

Kantine

Skolens kantine er bortforpagtet og er således en privat virksomhed. Der er åbent dagligt mellem kl. 7.30 og 13.30.

Hver dag tilbyder kantinen en varm ret, desuden serveres smørrebrød, sandwich, pizzasnegle, salat m.m. samt diverse drikkevarer.

I kantinen kan du bestille kage, hvis du ønsker at overraske klassen på din fødselsdag med et “sødt indslag”.

Klassehylder

Klassehylderne findes udenfor lærerværelset. På hylderne lægges meddelelser til klassen. Hold især øje med indholdet, hvis du har været fraværende.

Klasserepræsentant

Klasserepræsentanten skal sørge for, at sedler/meddelelser fra kontoret, lærere, elever eller udvalg kommer ud til den pågældende klasse.

Kontoret

På gymnasiets kontor kan du henvende dig med spørgsmål vedrørende din uddannelse. Personalet består af rektor og vicerektor, 3 administrative medarbejdere og 3 ledere.

Legater

Vidste du at det er muligt at søge økonomisk støtte – både nu og når du begynder på en videregående uddannelse? Hvor og hvordan finder du ud af via Legatbogen. Legatbogen er et register over alle fonde og legater i Danmark. Legatbogen gør legatsøgning nemt og effektivt. Søgemaskinen er gratis.

Du kan også på Fundraising få information om, hvordan du søger fonde og legater. 

Oprydning

ENHVER er ansvarlig for at rydde op efter sig selv. Når du forlader et klasselokale skal du:

 • Sætte stole op.
 • Tage dine ting med dig.
 • Smide skrald i skraldespanden.
 • Tage evt. tallerkener og kopper med ud og stille det på afrydningsbordene.

Det samme gælder når du har siddet i fællesområderne både i og uden for timerne!

Efter frokost, uanset hvor du har siddet, skal du:

 • Rydde op efter dig selv.
 • Sætte din stol op.

Opslagstavler

Det er VIGTIGT dagligt at holde godt øje med opslag på opslagstavlerne og beskeder på Lectio. Her meddeles fx skemaændringer, personlige beskeder fra fx administrationen eller studievejlederne.

Rygning

Det er IKKE tilladt at ryge på skolen område – heller ikke til fester o.l.

Skolesamling

Skolesamling afholdes mindst en gang om ugen i frikvarteret kl. 09.45, men er der mange beskeder og underholdning, kan skolesamlingen strække sig ind i den efterfølgende time. Skolesamlingen afholdes på skiftende ugedage. Den klasse, som har ugevagten, skal afholde skolesamlingen:

 • En elev fra den ansvarlige klasse byder velkommen.
 • Dem der gerne vil sige noget, melder det til ordstyreren.

Når der ikke er flere beskeder og informationer, må klassen lave et underholdende indslag. Underholdningen skal være forberedt, sjov og gennemtænkt. Forberedelsen sker i fritiden.

 • Det er klassen selv der skal underholde i form af en sang, dans, sketch o.lign.
 • Der skal altså IKKE hives andre op på scenen.
 • Hvis der laves konkurrencer, skal deltagerne være informeret og have accepteret deres deltagelse FØR skolesamlingen.
 • Alterntivt kan klassen have forberedt en fællessang (husk at have teksten klar på projektor og tænkt over hvem der skal spille til).

Afslutningsvis ønsker ordstyreren alle en god dag.

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensreglerne kan læses her på skolens hjemmeside, og eleverne har pligt til at sætte sig grundigt ind i reglerne. Det er her, man finder regler om respekt for undervisningen, herunder pligten til at være til stede og deltage aktivt i timerne og pligten til at aflevere skriftlige opgaver. Foruden regler for almindelig god adfærd på skolen, herunder for brug af skolens lokaler, inventar og undervisningsmaterialer m.m. Studie- og ordensreglerne indeholder også bestemmelser om de sanktioner skolen kan iværksætte, såfremt reglerne ikke overholdes. Skolen har en særlig alkohol- og rusmiddelpolitik. Du kan læse skolens studie- og ordensregler HER.

Studiekort

Studiekort udarbejdes til alle elever på MfG med billede, navn og afgangsår. Studiekortet kan bruges som bevis bl.a. ved museumsbesøg og andre steder med studierabat. Desuden kan der købes et landsdækkende studiekort. Salget heraf tager elevrådet sig af.

SU

SU er den økonomiske hjælp, den danske stat giver unge over 18 år, der tager en uddannelse. Du kan tidligst få SU fra kvartalet efter du er fyldt 18 år. Ansøgningsskema kan hentes på su.dk og skal udfyldes og afsendes elektronisk. Skolen kontrollerer og godkender derefter den elektroniske ansøgning. Pia på kontoret vil være dig behjælpelig med evt. spørgsmål.

Sygetransport

Sygetransport kan iværksættes ved henvendelse på kontoret, hvis du i en periode får behov for det.

Transport

Du har mulighed for at få tilskud til transport. Du kan finde et ansøgningsskema på uddannelseskort.dk. Skemaet udfyldes og afsendes elektronisk. Skolen kontrollerer og godkender derefter den elektroniske ansøgning. Du modtager et rabatkort fra SU-styrelsen og skal derefter købe et buskort hos Fynbus. Du skal selv betale ca. 9,50 kr. pr. dag, som uddannelseskortet gælder – det er egenbetalingen. Resten er gratis, du får nemlig 100% rabat på beløb over egenbetalingen. Du får rabatten, allerede når du køber uddannelseskortet og du skal derfor kun betale egenbetalingen.

Ugevagt

At have ugevagten betyder, at en klasse har ansvaret for nogle opgaver i en bestemt uge. I løbet af et skoleår har man ugevagt ca. 2 gange. Ugevagten består i følgende:

Rydde op i kantinen, fællesområdet, væksthuset og dagligstuerne efter frokostpausen. Oprydningen starter kl. 11.45 og stopper når I er færdige, hvilket ikke er ret lang tid når alle hjælper hinanden. Oprydningen består i at:

 • Rydde borde af.
 • Sætte service på afrydningsbordene.
 • Smide skrald i skraldespandene.
 • Sætte stole op.
 • Afholdelse af skolesamling. Se under afsnittet Skolesamling.