10222Midtfyns Gymnasium har en lang og solid tradition for hvert år at kunne etablere et relativt stort kor. På tværs af klasser og årgange samles vi hver torsdag eftermiddag i kælderen for at øve det aktuelle repertoire. Repertoiret er meget blandet – både i stilart og i sværhedsgrad – og både den rytmiske og klassiske musik er repræsenteret. Vi spænder altså ret bredt og tilpasser repertoiret til de forskellige arrangementer, vi deltager i.

I løbet af skoleåret optræder vi både på skolen og til koncerter ud af huset: bl.a. til Spil-Dansk-Dagen, til årsfesten, til forårskoncerten og til adventskoncert i Ringe Kirke. Vi deltager også i forskellige arrangementer for kor, f.eks. kordag for Fynske Gymnasier, Operation Syng og samarbejde med Odense Symfoniorkester. Endelig skal nævnes vores venskabskor fra Stockholms Estetiska Gymnasium, som vi jævnligt laver udveksling med.

Der er ingen optagelsesprøve til koret. De krav, vi stiller til det enkelte kormedlem, er, at man møder op til korprøverne og har lysten til at synge. Meld dig til koret og få nogle gode oplevelser med andre sangglade elever.