Dansk

Danskfaget er et af de helt centrale fag i gymnasiet. Du skal have det i alle tre år, og faget er også et af de fag, der ofte indgår i samarbejde med mange af de andre fag, f.eks. i projekter. Desuden indeholder faget i sig selv mange forskellige aspekter, som du kommer til at arbejde med.

Du kommer til at arbejde med tre hovedområder:

  • Det første og største hovedområde er litteraturen, ikke bare dansk, men også litteratur fra Norden og den øvrige verden.
  • Arbejdet med sproget er også helt centralt. Du skal arbejde med sproget når du læser litteratur, men også som en særlig mundtlig og skriftlig disciplin.
  • Det sidste hovedområde er medier. Du vil kunne komme til at arbejde med både film, tv, radio, interaktive medier og billeder.

Når du er færdig med de tre år, har du ikke kun lært at analysere og fortolke tekster, men du har også lært at vurdere og tage kritisk stilling til det samfund og den verden, som omgiver dig.