Matematikvejlederen på MfG er Marianne Weye Sørensen (MW) i lokale 4.11a.

Hvad laver en matematikvejleder?

I begyndelsen af skoleåret testes alle 1.g-elever med henblik på at afdække eventuelle matematikvanskeligheder.

Efter screeningen indbydes en række elever til en samtale, og der planlægges forløb med henblik på at afhjælpe vanskeligheder (f.eks. symbolforståelse, ligninger, brøkregning, funktioner og geometri).

Nogle elever får eneundervisning (typisk en halv time ad gangen), mens andre får hjælp i mindre grupper (typisk et modul ad gangen). Hvis det skønnes at behovet er der, kan hjælpen fortsætte i 2. og 3.g.

Har jeg brug for en matematikvejleder?

Hvis du mener at du har brug for ekstra hjælp, så snak med din matematiklærer eller studievejleder. De kan henvise dig til matematikvejlederen.