Idræt

Du og dine kammerater kommer i gymnasiet med vidt forskellige idrætslige forudsætninger, og det er med til at gøre idræt til et spændende og alsidigt fag, hvor du møder udfordringer for både hoved og krop.
Det vigtigste i idræt er, at du prøver forskellige former for fysisk udfoldelse og har nogle gode oplevelser med det. Det vil forhåbentlig også give dig lyst til at dyrke idræt resten af livet!

Du skal modtage undervisning i idrætstimerne, dvs. du skal lære noget, præcis ligesom du skal lære engelske verber, matematiske ligninger osv. Indlæringen opbygges trinvis, så der vil være forskel på niveauet i 1., 2. og 3.g
For at opfylde gymnasiebekendtgørelsens krav til faget idræt skal vi fokusere på tre områder, som i praksis hænger tæt sammen:

FYSISK AKTIVITET

Du kommer til at arbejde med mange forskellige idrætsdiscipliner – både nye og nogle, du sikkert allerede kender. Vi vil bl.a. spille boldspil med fokus på både teknik og taktik og arbejde med forskellige former for bevægelser til musik.
Det er også målet, at du gennem de fysiske aktiviteter udvikler din kropsbevidsthed og din evne til at samarbejde i forskellige idrætslige situationer.

TEORI

Du får undervisning i grundlæggende idrætsteori i forbindelse med de discipliner, vi arbejder med, og du vil også få indsigt i idrættens betydning for både din sundhed og din livsstil generelt.

TRÆNING

Du skal lære både at udforme og udføre opvarmnings- og træningsprogrammer. På den måde vil du også få mulighed for at forbedre din egen træningstilstand.

KARAKTEREN

Karakteren i idræt gives på baggrund af dine færdigheder inden for de tre fokusområder. Dvs. at karakteren er en samlet vurdering af dit niveau i de forskellige idrætslige discipliner og aktiviteter – både mht. fysiske færdigheder, evne til samarbejde og evne til at kombinere teori og praksis.

DER GÆLDER IØVRIGT FØLGENDE REGLER

  • I idrætstimerne skal du altid være omklædt.
  • Hvis du er skadet, aftaler du med din idrætslærer, hvordan du kan deltage i timerne.
  • Hvis din skade strækker sig ud over 2 uger, kræver det en godkendelse af rektor.