Fransk

Fransk er et sprog, som giver adgang til en række forskellige kulturer i Frankrig og andre frankofone lande som Belgien, Schweiz, Canada og lande i Afrika og det fjerne Østen, og fransk er derfor med til at give dig et mere alsidigt syn på verden. Fransk er sammen med engelsk hovedsprog i EU.

Du vil i franskundervisningen lære at udtrykke dig på et enkelt sprog, læse lettere fransksprogede tekster samt forstå et lettere talt fransk. Dette vil give dig en basis, som du kan bygge videre på senere hen.

Fransk kan være en indgang til at forstå verden og verdens problemer på en anden måde, end vi normalt gør igennem det engelske sprog.

En af glæderne ved at lære fransk er blandt mange andre, at det er et smukt og melodisk sprog.

Au revoir (På gensyn).