Det internationale gymnasium

Midtfyns Gymnasium har gennem de seneste år opbygget mange gode kontakter til skoler i udlandet. Her kan du læse lidt om de enkelte skoler og vores samarbejde med dem:

 

Erasmus plus og Nord Plus

Det internationale arbejde består i vid udtrækning af skolepartnerskaber med Thor Heyerdahl-Gymnasium i Kiel (Tyskland), IES Poeta García Gutiérrez i Chiclana, Cádiz (Spanien), ESP Charles de Foucauld i Brest (Frankrig) og TEVITOL i Gebze (Tyrkiet). Partnerskaberne får støtte fra EU’s program for Livslang Læring. Vi har tidligere haft 2-3 årige projekter med temaer som ”Bæredygtig udvikling” og ”Migration” og i 2018 afsluttede vi en 3 årig projektperiode med et Erasmus+ projekt med temaet ”Identitet, forskelle og unges aktive deltagelse i demokratiet”, hvor vi blandt meget andet også arbejdede med innovative undervisningsformer. Eleverne fra MfG arbejdede med temaet under flere gensidige besøg hos de franske, spanske, tyske og tyrkiske elever på tværs af grænser. Vi er i processen med at søge om støtte til et nyt projekt under Erasmus+ sammen med vore samarbejdsskoler i perioden 2020-2023

Int1Nordplus

I skoleåret 2017-2019 startede vi et nyt samarbejde med et norsk og et islandsk gymnasium. Det betyder at vi i januar 2019 sender en klasse til Norge i en uge og senere på foråret får besøg af en klasse fra et islandsk gymnasium på Midtfyns Gymnasium.

I skoleåret 2019-2021 har vi søgt om et nyt NordPlus projekt med et samarbejdsgymnasium i Riga, Letland, hvor eleverne lærer et af de nordiske sprog dvs. også dansk. Koret på Midtfyns Gymnasium og en almindelig klasse vil være involveret i samarbejdet. Vi håber også at kunne starte individuelle udvekslinger med gymnasiet fra skoleåret 2019-20, men dette samarbejde er i sin vorden.

 

EYP – European Youth Parliament

Midtfyns Gymnasium samarbejder med EYP Danmark, og i efteråret 2019 skal vi være værter for et stort internationalt træf for unge fra mange forskellige lande. Det hele kommer til at foregå på engelsk og kommer til at vare 4 dage. Allerede i vinterferien 2019 vil der være mulighed for at vi fra Midtfyns Gymnasium deltager med 4 elever i et stort internationalt træf i Odense.

 

Individuel udveksling

Kunne du tænke dig at gå på high school eller gymnasium i udlandet i nogle få uger eller op til 3-4 måneder af din gymnasietid? Opholdet erstatter den undervisning, du ellers ville have haft på MfG, og forlænger således ikke din gymnasietid. Det aftales med den udenlandske skole, hvilke fag du skal have under dit ophold. Inden opholdet aftaler du med dine lærere på MfG hvilke opgaver og lektier, du skal aflevere under udlandsopholdet. Du kan i øvrigt tage din SU med.

Gennem flere år har MfG haft årlige udvekslinger af elever til Kiel i Tyskland, til Brest i Frankrig og til Chiclana i Spanien. Vi har desuden kontakter og studiepladser på en skole centralt i London, England. Nogle af stederne kan vi hjælpe dig med at skaffe en værtsfamilie. Alle 1.g klasser får besøg af den internationale koordinator i løbet af 1.g. Her vil der blive orienteret om mulighederne for at læse i udlandet en periode medens I går på MfG. Du kan desuden finde mere om opholdet på de enkelte gymnasier herunder, eller kontakte den internationale koordinator (se kontaktoplysninger til sidst):

Hvis du fx har fransk eller spansk som 2. fremmedsprog (hvilket dog ikke er nogen forudsætning), kan du søge til Brest i Frankrig eller Chiclana i Spanien og gå på gymnasiet der typisk i en periode på 2 måneder. Du skal selv afholde udgifter til et pas, en lægeerklæring, forsikring, rejseudgifter og lignende. Eleverne bor i værtsfamilier og er som en regel også værter for en udenlandsk elev i en tilsvarende periode. I London skal man også påregne udgifter til ophold og mad. Så hvis du går i 1g og fx kunne tænke dig at tilbringe mellem 2-3 uger og op til 2-3 måneder i udlandet så gå ind på ovenstående links og læs mere om de forskellige steder. Et ansøgningsskema i en word udgave kan rekvireres fra international koordinator Kristine Lund Andersen. Der er forskellige ansøgningsfrister, så orienter dig i forhold til netop det sted du kunne tænke dig at gå i gymnasiet i kortere eller længere tid.

Du kan også forbedre dit fremmedsprog og få en stor oplevelse ved at blive vært for en udenlandsk elev i en kortere eller længere periode. Vi har jævnligt udvekslingselever fra andre lande i op til et år.

 

Sprogudveksling med Tyskland, Spanien og Frankrig

Thor Heyerdahl-Gymnasium i Kiel er et af de få tyske gymnasier som tilbyder undervisning i dansk som fremmedsprog. I 2008 startede vi gensidig udveksling af vores tyskhold og danskhold – et dejligt samarbejde hvor begge parter får trænet sproget gennem undervisning, ekskursioner og socialt samvær.

Franskhold fra Midtfyns Gymnasium har ligeledes mulighed for udveksling med engelskklasser fra ESP Charles de Foucauld i Brest.

Vi har også en udvekslingsaftale med vores spanske samarbejdspartner fra Chiclana i det sydvestlige Spanien om besøg af spanskhold fra MfG.

 

Kulturudveksling med SAC Istanbul, Tyrkiet

I oktober 2018 rejste 4 elever sammen fra MfG til Istanbul for at opleve en tyrkisk skole og bo hjemme ved tyrkiske elever og deres familier – de er kommet hjem med masser af gode oplevelser og oplevede en helt exceptionel gæstfrihed i de tyrkiske familierne. I maj måned kommer der en gruppe på 7 tyrkiske elever på besøg på MfG – så her har du mulighed for at indlogere dem. SAC Istanbul er en såkaldt IB school, hvor eleverne bliver undervist på engelsk i hovedparten af fagene, så kommunikationen er helt i top. Vi arbejder i øjeblikket på få etableret en aftale om individuelle ophold på skolen i Istanbul.

 

Studieture med skolebesøg

Den traditionsrige studietur foregår i foråret i 2g. Turen er ikke bare en turistrejse, men har et fagligt fokus i form af et projektarbejde der skal indeholde ”noget innovativt” hvilket kan give mange nye og spændende vinkler på fremmede steder. Flere klasser har i de seneste år besøgt gymnasier i udlandet og har fx lavet interviews med eleverne.

 

Med koret i udlandet

Lige nu arbejder vi på et nyt Nordplus-projekt i 2019-21 med mulighed for at MfGs kor kan komme til Riga hovedstaden i Letland, hvor mange af eleverne lærer dansk, svensk, finsk eller norsk. Skolen i Riga har også et godt og stort kor. I vores projektansøgning er der også lagt et genbesøg fra Riga til Midtfyns Gymnasium ind.

 

Vi arbejder på at skabe flere internationale kontakter

Vi drømmer om kontakter til flere steder blandt andet i USA. Vi er så småt i gang med en kontakt ca. 200 km fra New York, hvor vi håber på et samarbejde så grupper fra MfG kan rejse over på udveksling eller studieture.

 

Samarbejde mellem lærere på tværs af grænser

Samarbejdet med lærerne på Thor Heyerdahl-Gymnasium i Kiel (Tyskland) har eksisteret i mange år, og i 2018 kom der 21 lærere på et besøg på MfG for at udveksle nye ideer og inspiration til undervisningen og et genbesøg i marts 2019 for interesserede kollegaerne på Midtfyns Gymnasium.

I foråret 2019 startede et lærersamarbejde med udveksling af små grupper af lærere i kortere tid starte med University College School (UCS) i London. MfG har i en lang årrække sendt to elever afsted 2-3 måneder hvert efterår for at blive undervist på UCS, der er en af de mest anerkendte engelske skoler på gymnasieniveau.

Den internationale koordinator Kristine Lund Andersen holder til i administrationen.

Mail: KL@mfg.dk