GENERELT OM OPRETTELSE AF STUDIERETNINGER OG VALGFAG PÅ MFG

I forbindelse med valg af studieretning og valgfag er det målet at elevernes ønsker om studieretning og valgfag og herunder elevernes valg af 2. fremmesprog opfyldes i videst muligt omfang. Oprettelsen af studieretninger og valgfag sker under hensyntagen til skolens drift, herunder tilrettelæggelse af undervisning og økonomi. Skolen kan altså ikke på forhånd garantere at bestemte fag, fagkombinationer eller niveauer oprettes.

Hensynet til skolens drift kommer til udtryk i

Udbud

  • et begrænset studieretningsudbud
  • begrænsninger i udbud af valgfag
  • begrænsninger i mulige valgfagskombinationer

Oprettelse

  • begrænsninger i antallet af blandede studieretninger
  • begrænsninger i form af mindstekrav til klasse og holdstørrelser

Hvor studieretningsønsker ikke kan opfyldes ved oprettelse af studieretninger tilstræbes det, at elevernes ønsker om fag og niveauer alternativt kan opfyldes gennem valgfag.

Hensynet til skolens drift kommer også til udtryk i forbindelse med oprettelsen af blandede studieretninger. Hvis de to studieretninger som blandes, ikke har samme naturvidenskabelige fag på C-niveau tilknyttet, vil de naturvidenskabelige fag på C-niveau i studieretningen med færrest elever som hovedregel tilpasses så klassen får samme naturvidenskabelige fag på C-niveau.

De elever som ikke får deres primære studieretnings- eller valgfagsønske opfyldt, indkaldes og tilbydes vejledning om alternative muligheder.