Adgang til skolens intranet

O365 – skolens interne informations- og læringsplatform

Lectio – skolens administrative system (skema, karakterer, fravær m.m.)

Studiecentret på MfG – den direkte vej!

Webmail

Skolebaser.dk – adgang til Faktalink, Fofatterweb, Infomedia, Ritzau billedbureau samt Litteraturfortolkninger

Filmstriben – adgang (med din biblioteks-pinkode) til Bibliotekernes Filmtilbud med det bedste inden for alle genrer

Filmcentralen – adgang til Det Danske Filminstituts streamingtjeneste over danske kort- og dokumentarfilm

EMU – direkte adgang til ressourcer på emu’en

MfGViden – skolens blog hvor lærerne videndeler erfaringer fra og ideer til undervisningen

Skolenumre

EAN 5798000557710
CVR: 29553920
UVM: 473018
Eksamen: 142