Om egenbetaling i forbindelse med ekskursioner, rejser m.m.

10202Ekskursioner og rejser med skolen er en del af undervisningen, så der er mødepligt.

Endagsekskursioner betales som hovedregel af faget, men der kan opkræves op til 80 kr. (2014-niveau) pr elev til dækning af transportomkostninger. Læreren organiserer transporten. Elevers kørsel i bil anses for at være en uskik og dækkes ikke af skolen under nogen omstændigheder.

Ved flerdagsekskursioner kan der opkræves op til 80 kr. pr dag til dækning af transport, forplejning og logi.

Der kan arrangeres endags- og flerdagsekskursioner, der koster mere end 80 kr. pr dag, men så er deltagelse frivillig, og læreren tilbyder alternativ undervisning (i praksis ofte en ”afløsningsopgave”).

Studierejser er normalt 5 dage og 4 overnatninger i udlandet. Udgifterne til transport, ophold, forplejning, lokal transport og entreer forsøges holdt så lavt som muligt og må normalt ikke overstige en samlet pris på 4000,-. Skolen etablerer opsparingsordning med løbende indbetalinger. Følges denne, vil depositum og restpris være indbetalt til de givne frister. Deltagelse er frivillig, og læreren tilbyder alternativ undervisning (i praksis ofte en ”afløsningsopgave”)