Værd at vide om arrangementer

Ekskursioner

Ekskursioner er faglige rejser i Danmark. Varigheden kan være fra ½ dag og op til 3 dage – det afhænger af rejsemålet. Ekskursioner kan medføre udgifter for eleverne til transport samt kost og logi, mens skolen afholder de udgifter, som har med undervisningen at gøre. Se skolefonden under udvalg.

Elevcafé

Elevcaféer holdes ca. 4 fredage om året, kun for skolens elever. Det er en eftermiddagscafé, og café-udvalget står for arrangementet. Udvalget består af elever, der vælges ved skoleårets start. Der kan bl.a. købes øl, vand og sandwiches, og programmet kan omfatte musik eller anden underholdning.

Elevfester

Humlebien er det festudvalg, som arrangerer gymnasiefesterne. Udvalget består kun af elever som vælges i begyndelsen af skoleåret. Der er indenfor fastlagte rammer mulighed for at invitere gæster med til festerne. Gamle elever kan også deltage. Hver klasse stiller med opryddere til dagen efter, og er der ingen til at rydde op fra en klasse, skal hele klassen rydde op til næste fest. Billetterne til festen skal betales forud.

Forældremøder

Der afholdes normalt følgende møder i forbindelse med valg af studieretninger. Hold øje med kalenderen.

Fællesarrangementer

6-8 gange i løbet af et skoleår erstattes de normale skematimer af fællesarrangementer med oplysende, underholdende eller kreative emner. Indholdet i fællesarrangementerne fastlægges af aktivitetsudvalget, og der er mødepligt til arrangementerne.

Fødselsdagsfest

Skolen holder hvert år fødselsdagsfest sidste fredag i november.

Lærere, elever og forældre starter festen med fællesspisning i hallen. Eleverne kan invitere deres lærere til at spise ved deres bord. Senere på aftenen fortsætter festen på selve skolen, og dørene åbnes for gamle elever og andre gæster.

Læs mere om fødselsdagsfesten her.

Studierejser

Alle klasser tilbydes mulighed for en udlandsrejse i løbet af gymnasietiden. Turene varer ca. 5 dage. Bekendtgørelsen sætter ret strenge faglige krav til disse rejser, fordi de foregår i skoletiden.