Bioteknologi

Hvad er bioteknologis DNA?

I bioteknologi arbejder du især med hvordan biologiske systemer eller levende organismer kan anvendes til at fremstille produkter der gavner mennesket. Bioteknologien spiller også en central rolle i sygdomsbehandling.

I bioteknologi er der stort fokus på den praktiske anvendelse af faget. Og du vil derfor komme på besøg hos bioteknologiske virksomheder og forskningsinstitutioner. Du vil fx kunne opleve at vi først brygger vores eget øl eller laver vores egen ost på gymnasiet, for derefter at besøge et bryggeri eller et mejeri. Du kan også deltage sammen med dine klassekammerater i Lundbecks årligt tilbagevendende Drughunter Dyst hvor der er fokus på hjernesygdomme.

Hvilke emner kommer du til at arbejde med i bioteknologi?

Her kan du se nogle af de spændende emner som du kan møde i bioteknologi:

  • Anvendelse af gensplejsning og enzymer i fremstillingen af fødevarer, medicin, biobrændstof, foder til dyr, vaskepulver m.v.
  • DNA og forskellige DNA-teknikker
  • Farmakologi og ny medicin
  • Stamceller – f.eks. i forbindelse med kræftbehandling
  • Nervesystemet og hjernen
  • Årsager til epidemier og deres udbredelse samt kroppens reaktion på infektioner