Samarbejdsprojekter

10175Midtfyns Gymnasium deltager i en række samarbejdsprojekter, både nationalt og internationalt.

  • Comenius: Migration i Europa – visioner for fremtiden (2011-2013)
  • Erasmus plus: ”Fremtidens borger i – vores personlige Europæiske identitet” (2014-2017) 
  • DASG: Danske Science Gymnasier
  • SDU-samarbejde vedrørende bl.a. udvikling af studieretningsprojekter, studieretningsdage og efteruddannelse
  • Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) Fyn