Psykologi

Psykologi handler om hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig.

I gymnasiet er det målet med faget at du får indblik i psykologiske emner og metoder, således at du både kan blive klogere på dig selv og andre, men også således at du kan forholde dig kritisk til psykologiske teorier og til den anvendelse af psykologi du møder uden for skolen, f.eks. i medierne.

Psykologi bidrager til at du reflekterer over din egen praksis i skolen, dvs. hvordan du lærer og hvordan du samarbejder. Ligeledes giver indsigt i psykologi bedre mulighed for at forstå og respektere menneskers forskellighed, hvilket er med til at gøre dig i stand til at fungere i en foranderlig og globaliseret verden.

De fire hovedområder i psykologi er:

  • socialpsykologi
  • udviklingspsykologi
  • tænkning og læring
  • personlighed og identitet

På B-niveau suppleres disse med et eller flere anvendelsesorienterede områder, f.eks. sundhedspsykologi, mediepsykologi, retspsykologi eller pædagogisk psykologi.

Undervisningen er temaorienteret og veksler mellem lærercentrerede og elevcentrerede undervisningsformer.

På B-niveau udarbejdes mindst et større selvstændigt projekt. I den forbindelse gennemføres mindre feltundersøgelser.