Studie- og ordensregler

STUDIE- OG ORDENSREGLER

Her kan du læse Midtfyns Gymnasiums Studie- og ordensregler, sidst ændret oktober 2023. I reglerne henvises der til Midtfyns Gymnasiums regler for prøver og eksaminer.

Udover retsgrundlag, ikrafttræden og gyldighed samt skolens grundlæggende holdning, kan du læse om:

1. Studieregler

 • fremmøde til undervisningen
 • aktiv deltagelse i undervisningen
 • respekt for undervisningen
 • regler for brug af computer
 • regler omkring fravær
 • regler om aflevering af skriftlige opgaver
 • dispensationer, lægeerklæringer m.v.
 • oprykning til næste klasse

2. Regler for almindelig orden og samvær

 • hensynsfuld adfærd
 • skolens lokaler, udendørsarealer og inventar
 • undervisningsmaterialer
 • rusmiddel- og rygepolitik
 • regler i øvrigt

3. Sanktioner

 • forsømmelser
 • øvrige regler
 • andre sanktioner

4. Klageadgang

5. Afslutning