Besøg MfG

Missede du Åbent Hus? Så kom og besøg os. Vi viser dig skolen og livet på MfG, og du kan få svar på dine spørgsmål. Du kan spørge om ALT. Det kan være, du har spørgsmål om optagelse, studieretninger, vores mange elevarrangementer eller noget helt andet.

Ring på 6262 2577, så finder vi et tidspunkt, der passer dig.   

Fællesskab, faglighed og plads til at være dig

– STX på MfG!

Optagelse  Ansøg

 

MfG har vi fire hovedområder: Det naturvidenskabelige, det samfundsfaglige, det sproglige og det kreative hovedområde. Hvert hovedområde rummer forskellige muligheder for kombinationer af fag og niveauer, så der er plads til at være dig.

Studieretninger


Naturvidenskabelig 


Samfundsvidenskabelig


Sproglig


Kreativ

Vi hjælper dig godt på vej

Er du i tvivl om, hvilket hovedområde, der er dig? Bare rolig, du finder ud af det i løbet af dit grundforløb, hvor alle har de samme fag på samme niveau. 

I grundforløbet introduceres du løbende til vores forskellige studieretninger, og du får lov til at prøve to forskellige studieretninger af på gymnasiets ’studieretningsdage’.

Du får også en kontaktgruppe. Kontaktgruppen består af seks elever. I kan sammen med jeres kontaktlærer få råd og  vejledning til studieretningsvalget, og støtte hinanden i den første tid som gymnasieelev. 

Læs mere her om vores studieretninger →

Særlige behov eller brug for ekstra støtte?

På skolen tilbyder vi hjælp fra vores dygtige læsevejledere og matematikvejledere, hvis der er behov for ekstra hjælp. Desuden kan vejlederne også hjælpe med at skaffe fx ’it-rygsæk’, hvis du er ordblind, hjælpe dig med at strukturere din lektielæsning eller give dig andre redskaber, som kan hjælpe dig i din uddannelse på MfG.

Derudover har man som elev også mulighed for at få hjælp via vores mentor-ordning og til skolens fælles lektiecafer, hvor lærere står til rådighed og kan hjælpe, hvis lektier eller afleveringer volder problemer.

På Midtfyns Gymnasium har vi også en autisme-linje med forskellige tilbud til unge med asperger-syndrom.

Læs mere her →

Søg ind

Søg ind på MfG via www.optagelse.dk

Det eneste du skal overveje når du søger ind hos os er, hvilket 2. fremmedsprog og hvilket kreativt fag du vil have. Vi skal nok sørge for at hjælpe dig med studieretningsvalg og vejledning til fremtidens drømme, så du har tid til at være dig. 

Er du i tvivl om, hvilke adgangskrav der er for at komme på stx, kan du læse mere på uddannelsesguiden her →

Besøg os

Vi viser dig skolen og livet på MfG, og du kan få svar på dine spørgsmål. Du kan spørge om ALT. Det kan være, du har spørgsmål om fag, studieretninger, vores mange elevarrangementer eller noget helt andet.

Ring på 6262 2577, så finder vi et tidspunkt, der passer dig.