Hvad kræves der for at blive optaget på Midtfyns Gymnasium?

Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du blive optaget direkte på Midtfyns Gymnasium hvis du er erklæret uddannelsesparat til STX. Du er uddannelsesparat hvis dit  karaktergennemsnit i alle afsluttende standpunktskarakterer er mindst 5,0, og hvis du efterfølgende får mindst 3,0 i gennemsnit i prøvefagene ved din afgangsprøve. Begge krav skal være opfyldt.

Hvis dit gennemsnit i prøvefagene mod forventning skulle blive under 3,0 men over 2,0, vil du og dine forældre blive inviteret til en samtale på gymnasiet.

NB! Hvis du er interesseret i gymnasiets tilbud om en studentereksamen for unge med autisme/Asperger Syndrom, skal du læse videre HER.

Hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat?

Er dit gennemsnit i alle fag under 5,0, ja, så kan du alligevel godt søge ind på Midtfyns Gymnasium. Hvis du efterfølgende opnår et karaktergennemsnit i prøvefagene ved din afgangsprøve over 6,0, så er du nemlig automatisk uddannelsesparat.

Hvis ikke det lykkes at opnå et gennemsnit på 6,0 ved afgangsprøven, så skal du til optagelsesprøve (OP). Her har du mulighed for ekstra forsøg hvis ikke det lykkes at bestå første gang.

Læs mere om OP herunder.

Hvis du kommer fra en prøvefri skole?

skal du under alle omstændigheder til optagelsesprøve (OP). Her har du mulighed for ekstra forsøg hvis ikke det lykkes at bestå første gang.

Læs mere om OP herunder.

Sådan søger du om optagelse

Optagelsen foregår via et ansøgningsskema på www.optagelse.dk. FRISTEN er 13. marts.

På ansøgningen til gymnasiet skal du angive hvilket 2. fremmedsprog og kunstnerisk fag du ønsker. På Midtfyns Gymnasium har du følgende fag at vælge mellem:

Andet fremmedsprog

  • Tysk (fortsætter)
  • Fransk (fortsætter/begynder)
  • Spansk (begynder)

Kunstnerisk fag

  • Billedkunst
  • Dramatik
  • Musik

Bemærk at Midtfyns Gymnasium udbyder flere studieretninger end der kan oprettes, så du har ingen garanti for, at den studieretning, du har valgt, bliver oprettet.

Husk at tale med din skolevejleder, inden du laver din ansøgning.

Om optagelsesprøven (OP)

Du skal til optagelsesprøve hvis du ikke er erklæret uddannelsesparat til STX, eller hvis du ikke bekræfter parathedsvurderingen ved afgangsprøven (dvs. får mindst 3,0 i gennemsnit). Eller hvis du kommer fra 9. eller 10. klasse, men ikke har aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøve i et eller flere fag.

Du skal også til optagelsesprøve hvis du har været forhindret i at tage en eller flere afsluttende prøver pga. sygdom. Aflæggelse af evt. sygeeksamen ændrer ikke på dette.

Optagelsesprøven foregår altid på det gymnasium som du har søgt som første prioritet. Midtfyns Gymnasium indkalder dig til optagelsesprøven. 

Prøvens niveau svarer til niveauet for folkeskolernes afgangsprøve. Du bliver prøvet i dansk, engelsk, matematik samt fysik-kemi. Prøven er elektronisk.

Du kan se et eksempel på optagelsesprøven HER!

Fordeling af elever på de fynske gymnasier

Hvis et gymnasium på Fyn modtager flere ansøgninger end der er elevpladser, sendes ansøgningerne til et fynsk fordelingsudvalg. Fordelingsudvalget, der består af gymnasiernes rektorer, fordeler herefter eleverne ud på de andre fynske gymnasier. Læs mere om kriterierne for fordelingen af elevansøgningerne her.

Til nye elever

Har du spørgsmål der vedrører fordelingen af ansøgere til 1g og 1hf (det vil sige den skole, du er fordelt til), kan du sende en mail til: post@mfg.dk

Hvis du har spørgsmål i øvrigt til din skolestart, kan du sende en mail til post@mfg.dk eller ringe til skolens kontor på 6262 2577.