Billedkunst

I billedkunst får du viden om mange forskellige former visuelle udtryk, som er den del af din hverdag. Billedkunst og arkitektur er fagets hovedområde, og formålet med faget er at få forståelse for hvordan billeder, skulpturer og arkitektur virker og påvirker ved at arbejde med området såvel teoretisk som praktisk.

Hvad kan billedkunst?

I undervisningen lærer du at skelne mellem en personlig oplevelse og en analytisk forståelse af kunst fra forskellige perioder og kulturer. Kernestoffet indeholder eksempler på kunst og arkitektur fra 1400 tallet til nyeste eksperimenter fra nutiden. Du vil få viden om, hvordan kunst virker på os, og vil finde ud af hvilke virkemidler den visuelle omverden i høj grad benytter sig af, når den bombarderer os med indtryk.

HVORDAN VIL FAGET UDFORDRE DIG?

Undervisningen vil i begyndelsen af skoleåret være præget af mindre praktiske øvelser tilknyttet teori om forskellige virkemidler i kunst. Senere vil du få indflydelse på forskellige korte kursusforløb. Skoleåret slutter med en projektperiode, hvor du, eventuelt i gruppe,  vælger et område inden for faget, som du/ I gerne vil arbejde konkret med. Faget har en grundbog, men computeren bruges en del i faget, både i forbindelse med det teoretiske og det praktiske arbejde. Alle arbejdsforløb skal samles i en portfolie, som løbende evalueres.

HVAD MED EKSAMEN?

Alt, hvad du har arbejdet med i årets løb kan benyttes til eksamen. Du har alle dine materialer(samlet i en portfolio) med til eksamen, og dit slutprojekt skal du præsentere ved eksamen. Din portfolio og grundbogen bliver grundlag for eksamen. Der afholdes en mundtlig prøve med 60 minutters forberedelsestid og 30 minutters eksamination.