Dansk/historie-opgave

Dansk/historie-opgaven er en del af undervisningen i hvordan større skriftlige opgaver laves. Opgaven kan opfattes som en forberedelse til studieretningsopgaven i 2g og studieretningsprojektet, som du skal lave i 3g.

Dansk/historie-opgaven skrives i slutningen af 1g. Den enkelte klasses vejledere på opgaven er dansklæreren og historielæreren som står for de nærmere procedurer omkring opgaven.

Opgaven afsluttes med en årsprøve hvor du skal fremlægge din opgave for din dansklærer og historielærer.