Til 25- og 40 års jubilarer!  

Du tror det næppe – men til sommer er det henholdsvis 25 år eller 40 år siden, du forlod Midtfyns Gymnasium! Derfor inviteres du med til dimissionen på Midtfyns Gymnasium fredag d. 28. juni 2024. 

Programmet for jubilarerne er som følger: 

Kl. 10.00: Dimission. Der reserveres pladser til tilmeldte jubilarer. 

Kl. 11.40: 25-års-/40-års dagen markeres med et glas og snacks. Her vil der være lejlighed til at hilse på lærere fra dengang, som stadig er ansat på MfG. 

Dette arrangement slutter kl. ca. 12.30. Skolen kan dog stille lokale til rådighed og være behjælpelig med kontakt til kantineleder, hvis gruppen af jubilarer ønsker at arrangere fælles middag. Det vil kræve, at et par jubilarer påtager sig opgaven at organisere og opkræve penge mv., idet gymnasiet ikke kan påtage sig dette. Henvendelse til undertegnede.  

Tilmelding: 

Venligst tilmeld jer senest mandag 17. juni 2024 til: pl@mfg.dk
Husk ved tilmelding at meddele: Navn, årgang, klasse og om du kommer til dimission eller kl. 11.40.  

Rent praktisk: 

Dimissionen foregår i hallen. Når I kommer fredag 28. juni, så henvend jer venligst ved “JUBI-INFO-bordet” ved hallens indgang mod p-pladsen for at få udleveret navnelabel (ja, ja, 25 år eller 40 år sætter deres spor…) og blive anvist siddepladser. 

På gensyn 

Katrine Nørskov Werngreen  

Rektor  

 

25- og 40-års jubilæum

Hvert år ved dimissionen inviteres 25- og 40-års jubilarerne til en reception på skolen, hvorefter ex-klasserne efter eget ønske kan arrangere “træf”. Skolen kan i den forbindelse være behjælpelig med at stille lokale til rådighed umiddelbart før dimissionen eller i løbet af eftermiddagen og formidle kontakt til kantinelederen.

Hvis en jubilar påtager sig opgaven at arrangere noget i forbindelse med klassens jubilæum, må skolen desværre ikke længere være behjælpelig med bopælsadresser på tidligere klassekammerater. Det skyldes den nye persondataforordning som trådte i kraft den 25. maj 2018.

Klassebilleder

Portrætbilleder må kun offentliggøres efter samtykke fra hver enkelt afbildede person. Midtfyns Gymnasium indsamler samtykke fra eleverne inden klassebillederne offentliggøres på skolens hjemmeside, men dette er naturligvis ikke sket for årgangene fra før Internettet udbredelse. Hvis du ikke vil tillade at vi har offentliggjort dig på dit klassebillede bedes du kontakte Kenneth Bertelsen på skolens webredaktion, som efterfølgende vil tilsløre portrættet af dig på klassebilledet.