Musik

10252Musik findes på A-, B- og C-niveau. Fælles for alle niveauer er, at du i undervisningen får udfordret og udviklet dit musikalske univers. Du vil få faglige redskaber, der kvalificerer dine forudsætninger for at beskæftige dig med musik som både lytter og udøver.

Musikundervisningen kan inddeles i to hovedområder: Musikkundskab og musikudøvelse. Nedenfor gives eksempler på det faglige indhold.

MUSIKKUNDSKAB

  • analyse af bl.a. vestlig kunst- og popmusik, herunder også dansk musik
  • fokus på historiske, samfundsmæssige, kulturelle og genre- og stilmæssige problemstillinger
  • musikteori og hørelære

MUSIKUDØVELSE

  • synge og spille en- og flerstemmige satser inden for et blandet repertoire
  • samarbejde om indstudering og fremførelse af et musikalsk arrangement for et publikum
For de faglige mål og det faglige indhold gælder det, at jo højere niveauet er, desto højere krav stilles der i undervisningen.
Musik er et fag, der byder på et livligt og udadvendt miljø, og via den musikalske udfoldelse – både i selve faget og i frivillige aktiviteter – spiller musikfaget en væsentlig rolle for skolekulturen. Ved at vælge musikfaget vil du opleve et musikalsk fælleskab, få styrket dine samarbejdsevner og i det hele taget blive klogere på musik.