System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Midtfyns Gymnasium har udarbejdet et Kvalitetssystem som på baggrund af de relevante bekendtgørelser skal højne elevernes faglige niveau og trivsel samt kvaliteten i undervisningen. I den forbindelse indgår:

  • Fællesfaglige og pædagogiske indsatsområder for alle lærere. Herunder sættes udviklingsprojekter i værk, hvor der udvikles og afprøves nye pædagogiske tiltag.
  • Der arbejdes med formaliseret vidensdeling mellem lærerne. Dette organiseres i faggrupperne.
  • Der foregår generelt i de relevante fora en løbende refleksion over mål og midler.
  • Undervisningen evalueres, så eleverne får indflydelse på undervisningen, og læreren får feedback på sin undervisning.

Her finder du Kvalitetssystem for Midtfyns Gymnasium

Her finder du Kvalitetsmål for Midtfyns Gymnasium 

Her finder du Evalueringsplanen 

Her finder du Opfølgningsplan