System til kvalitetsudvikling og resultatvurdering

Midtfyns Gymnasium har udarbejdet et Kvalitetssystem som på baggrund af de relevante bekendtgørelser skal højne elevernes faglige niveau og trivsel samt kvaliteten i undervisningen. I den forbindelse indgår:

  • Fællesfaglige og pædagogiske indsatsområder for alle lærere. Herunder sættes udviklingsprojekter i værk, hvor der udvikles og afprøves nye pædagogiske tiltag.
  • Der arbejdes med formaliseret vidensdeling mellem lærerne. Dette organiseres i faggrupperne.
  • Der foregår generelt i de relevante fora en løbende refleksion over mål og midler.
  • Undervisningen evalueres, så eleverne får indflydelse på undervisningen, og læreren får feedback på sin undervisning.

Her finder du Kvalitetssystem for Midtfyns Gymnasium