Engelsk

I faget engelsk beskæftiger vi os, i skrift og tale, med det engelske sprog (ordforråd, udtale, stavning, grammatik etc.) samt med engelsksprogede kulturer, herunder samfundsforhold og skønlitteratur samt sagprosa. Formålet er at forbedre elevernes sproglige færdigheder og udvide deres kendskab til den engelsksprogede verden, med hovedvægt på Storbritannien og USA. Der bliver ligeledes lagt vægt på det engelske sprogs betydning som globalt kommunikationssprog.

Der arbejdes udelukkende med autentiske tekster, ofte grupperet i emnekredse. Faget skal mindst bestås på B-niveau, men kan også vælges på A-niveau, som er af mere litterært tilsnit. Begge niveauer afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen. Engelsk indgår i samspil og samarbejde med de øvrige gymnasiefag, såvel inden for som uden for studieretningerne.