Matematik

HVAD ER MATEMATIK?

Matematik kan spores tilbage til de tidligste civilisationer og er således dybt forbundet med menneskeheden og forskellige kulturer.

Matematiske færdigheder er en stor fordel i mange situationer. Står man overfor et indviklet problem er det oftest lettest at søge hjælp i matematikken. Hvis man kan omformulere problemet til matematik ved hjælp af forenklinger, ligninger og logisk tankegang, kan man benytte matematikken til at løse problemet. Herefter gælder det så om at fortolke det matematiske resultat, så det kan benyttes i virkeligheden.

På grund af matematikkens styrker er faget uundværlig inden for mange erhverv, bl.a. inden for teknologi, medicin, økologi, økonomi og i politik.

UNDERVISNINGEN

Forståelse af matematik drejer sig både om logik og intuition. Vi arbejder med intuition i forløb, hvor problemer løses ved at prøve sig frem med forskellige metoder. Vi kalder dette at eksperimentere med matematik.

Matematik bygger på grundlæggende vedtagelser og logiske udledelser. Derfor består en stor del af undervisningen af forløb hvor man beviser sætninger, som man bagefter så kan benytte til at løse problemer.

Matematik er ikke kun opgaveregning, der indgår også rapporter, projekter og mundtlig formidling. It er et lige så vigtigt hjælpemiddel i matematik som papir og blyant. Det gælder især når store datamængder skal behandles. Vi arbejder primært med computerbaserede matematikprogrammer, men lommeregner og regneark inddrages også.

DET FAGLIGE INDHOLD

I matematik vil du lære at anvende formler og symboler til at beskrive sammenhænge, opstille modeller og løse problemer med et matematisk indhold. Du vil også få et indblik i den matematiske tankegang man bruger når man udleder formler og gennemfører små beviser. Du lærer om forskellige anvendelser af matematik, f.eks. i forbindelse med trekanter og statistik. Og du lærer at forholde dig kritisk til resultater.

I matematik på B-niveau og A-niveau bliver der arbejdet dybere med emnerne fra C-niveau. Desuden lærer du at bruge nye matematikredskaber, på B-niveau differentialregningen og integralregningen og på A-niveau figurer i 3d og differentialligninger.