Naturgeografi

Jordskælv i Kina – Der bores efter olie ved Grønland – Orkaner truer Caribien – Giftudsivning fra Grindstedværket forurener drikkevandsressourcer – Jorden sveder! – Fødevarekrise…
Det er overskrifter fra aviserne men kunne lige så godt være overskrifter til timer i Naturgeografi

Faget beskæftiger sig med vores fysiske omverden og hvordan forhold her spiller sammen, og påvirker hinanden på godt og ondt. De fysiske omgivelser: geologien, Jordens dannelse og udvikling, landskabets dannelse og omformning, atmosfæren og processer i atmosfæren. Menneskets afhængighed og udnyttelse af naturen. Hvordan vi omformer naturen efter vore behov og samspillet menneske-natur-levevilkår. Samfundet og hvordan dette regulerer og bestemmer over vor udnyttelse af naturen.

DETTE KAN ILLUSTRERES MED ET EKSEMPEL

Alt tyder på det bliver varmere her på kloden, hvilket hænger sammen med vort stigende energi forbrug. Den stigende mængde af drivhusgasser påvirker processerne i atmosfæren – temperatur, nedbør, vinde etc. – og i havet. Fra samfundets side er man blevet mere og mere bekymret over denne udvikling, hvilket har betydet at alternative energiformer har fået høj prioritet, og at man på internationalt plan forsøger at nedbringe udledningen af drivhusgasser. Af eksemplet fremgår at faget arbejder med både den fysiske og samfundsmæssige side af vores omverden.

KERNESTOFFET HAR FØLGENDE OVERSKRIFTER

  • Jordens, livets og landskabernes udviklingsprocesser og udviklingshistorie
  • Klimaet og dets betydning for menneskets levevilkår
  • Vand, vandressourcer og deres udnyttelse
  • Energi, energistrømme, energiressourcer og energiteknologi
  • Produktion, forbrug, teknologi, ressourcer og bæredygtighed
  • Analyse og tolkning af kort og andre rumlige mønstre (herunder satellitbilleder og anvendelse af GIS)

Hertil kommer supplerende stof, der relaterer sig til kernestoffet

KORT, FELTUNDERSØGELSER OG OBSERVATIONER

Naturgeografi handler om, hvordan forskellige fænomener er udbredt, og den traditionelle måde at vise det på er at bruge kort, der derfor spiller en vigtig rolle i undervisningen. Satellitbilleder og IT-baseret materiale indgår sammen med mere traditionelle kort.

Feltundersøgelser og målinger i naturen samt besøg på institutioner der beskæftiger sig med geografi er en naturlig del af undervisningen.

Naturgeografi er et naturvidenskabeligt fag og forsøg, observationer og målinger indgår i så høj grad som muligt.

Fagets tilbydes på 2 niveauer: C-niveau (75 timer) og B-niveau (75+125 timer ).

Naturgeografi indgår i Naturvidenskabeligt grundforløb og i Almen studieforberedelse.