Gennemsigtighed og åbenhed

I 2005 vedtog folketinget at skoler og undervisningsinstitutioner skal offentliggøre oplysninger så man let kan sammenligne forskellige skoler og vurdere kvaliteten af undervisningen. Bekendtgørelsen om gennemsigtighed og åbenhed kan læses her.

ELEVSTATISTIK FRA UNDERVISNINGSMINISTERIET

I Undervisningsministeriet Statistik kan du finde en lang række nøgletal for Midtfyns Gymnasium. 

  • Karaktergennemsnit – Gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform.
  • Overgang til uddannelse – Overgang til uddannelse 27 måneder efter endt gymnasial uddannelse.
  • Fuldførelsesprocenter – Andelen af optagne elever der er blevet studenter på Midtfyns Gymnasium.