Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven er en del af undervisningen i hvordan større skriftlige opgaver laves. Opgaven kan opfattes som en forberedelse til studieretningsprojektet, som du skal lave i 3.g.

Studieretningsopgaven skrives i 2 studieretningsfag i midten af 2.g. Vejlederne til opgaven er den enkelte klasses studieretningslærere som står for de nærmere procedurer omkring opgaven.