Naturvidenskabeligt grundforløb

HVAD ER NATURVIDENSKABELIGT GRUNDFORLØB?

Naturvidenskabeligt grundforløb er en introduktion til de naturvidenskabelige fags fællestræk og forskelligheder. Dette foregår ved at arbejde med grundlæggende elementer af fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi. Som elev vil du lære at indse betydningen af at kende til og forstå den naturvidenskabelige tankegang. Du vil desuden lære at forholde dig til den naturvidenskabelige videns styrker og begrænsninger.

EMNER OG ARBEJDSMETODER

Undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb er en blanding af læsning af naturvidenskabelige tekster og praktiske undersøgelser. Der er flerfaglige forløb med fokus på nogle centrale naturvidenskabelige problemstillinger og deres samfundsmæssige, etiske eller historiske perspektiver.

TIMERNES PLACERING

Naturvidenskabeligt grundforløb indgår som en selvstændig del af det samlede grundforløb med i alt 60 timer. Timerne er placeret i grundforløbet, dvs. fra august til december i 1.g.

EVALUERING

I slutningen af forløbet skal du til en mundtlig prøve, som tager udgangspunkt i et skriftligt produkt. Det skriftlige produkt er den første af de 4 større tværfaglige opgaver som du skal lave i gymnasiet. Den omfatter en behandling af eksperimentelle måleresultater, en perspektivering af resultaterne og inddragelse af generelle formaliteter, som skal indgå i større opgaver.

Der gives en karakter ud fra en helhedsvurdering af det skriftlige produkt og den faglige samtale. Din AP prøve og NV prøve er de første eksaminer, du møder på din STX. 

Efter prøven vil du blive bedt om at evaluere det samlede forløb.