Elevrådet

Elevrådet består af 1 repræsentant fra hver årgang.

Elevrådet på MFG er et demokratisk og selvstændigt udvalg der tager sig af elevrelaterede problematikker.

I Elevrådet stemmer vi om uenigheder og diskuterer samt debatterer tingene før vi tager beslutninger.

Elevrådets medlemmer repræsenterer eleverne i alle skolens udvalg, f. eks Strategiudvalget eller udvalg der er skolerelaterede på en praktisk måde, fx Æstetikudvalget, der sørger for udsmykning og indretning.
Desuden står elevrådet bag to årlige arrangementer sammen med skolens caféudvalg. Det er den hyggelige julecafé og det populære talentshow der altid er en kæmpe succes.

Elevrådet står også for at vælge skoleambassadører for fx indsamlinger og projekter inden for velgørenhed, såsom Røde Kors landsindsamlingen og Operation Dagsværk.