Dramatik

På Midtfyns Gymnasium kan du vælge dramatik (c-niveau) som dit kunstneriske fag i grundforløbet og i 1g. Du kan også vælge dramatik (på c-niveau) i 2g og 3g. Men her skal du være opmærksom på reglerne for oprettelse af valgfag.
Når du har haft dramatik på c-niveau i 1g, kan du senere vælge dramatik på b-niveau.

HVAD ER DRAMATIK? HVAD KAN DU NÅR ÅRET ER OMME ?

I faget dramatik vil du komme til at beskæftige dig både teoretisk og praktisk med drama og teater. Det er kendetegnende for faget at det teoretiske altid kobles sammen med det praktiske. Du skal med andre ord ikke blot læse om drama og teater. Du skal også selv arbejde praktisk med drama og teater.
Ser vi fx en professionel teaterforestilling, ja, så er det ikke blot den personlige oplevelse der står i centrum, men i lige så høj grad analysen og perspektiveringen.
Læser vi fx om skuespilteknik eller en bestemt teaterform, ja, så prøver vi OGSÅ at arbejde praktisk og scenisk med stoffet i øverummet.
På den måde kommer du i løbet af året rundt om alle teatrets virkemidler: krop, stemme, sprog og nogle tekniske virkemidler (lys, lyd, scenografi). Og du bliver i stand til at skabe og forstå konkrete sceniske udtryk og spil. Du bliver i stand til at forstå og anvende centrale begreber samt dramaets og teatrets teknikker i problemløsning og ideudvikling. Du vil forstå og kunne anvende udvalgt teoretisk stof. Du vil kunne arbejde kreativt både selvstændigt og sammen med andre. Og du vil sidst, men ikke mindst kunne diskutere og vurdere både den kreative proces og produktet.

HVORDAN ER UNDERVISNINGEN TILRETTELAGT?

I starten af forløbet vil undervisningen være lærerstyret. Faget vil blive introduceret, og du vil sammen med hele holdet komme til at arbejde med grundlæggende begreber og teknikker som fx krop og rum, improvisation og rollespil samt ide og ideudvikling.
Allerede her skal du begynde at opbygge en såkaldt portfolio. En portfolio er en slags ”mappe” hvori du samler materialer m.m. fra centrale dele af stoffet.
Efter den indledende fase vil vi løbende bevæge os væk fra den lærerstyrede undervisning gennem mindre projekt- og gruppearbejder hvor emnet fx kan være en teaterhistorisk periode eller skuespilteknik.
Den sidste del af året vil være helliget eksamensprojektet. Et projekt er defineret som en mindre teaterforestilling spillet for (eller med) et publikum. Projektet kan laves selvstændigt eller i en gruppe på op til fem personer. Her kommer du og din gruppe til ”at stå på egne ben” idet lærerens rolle i denne fase vil være den konstruktivt kritiske vejleder og kommentator.
I forbindelse med projektet skal du og/eller gruppen skrive en logbog (dagbog) hvori I skal forklare og argumentere for gruppens ide, beskrive og vurdere processen, publikums reaktioner samt – naturligvis – selve forestillingen.
I forbindelse med projekt, portfolio og logbog vil du skulle benytte it, herunder skolens virtuelle platform fronter.

HVAD SÅ MED EKSAMEN?

Første del af eksamen er praktisk: Gruppen viser et uddrag af eksamensprojektet for eksaminator og censor – og evt. et indbudt publikum.
Anden del er individuel og handler mest om eksamensprojektet efterfulgt af et mere perspektiverende spørgsmål stillet med udgangspunkt i din portfolio.
Du får én karakter ud fra en helhedsvurdering.