Oldtidskundskab

Kernestoffet i faget oldtidskundskab er tekster, kunst og arkitektur fra den græske (og   i et vist omfang romerske) oldtid . Teksterne læses i dansk oversættelse. Mange af disse tekster er genreskabende og har inspireret forfattere i senere perioder. Derfor læser vi også nyere tekster for at sætte den klassiske oldtids betydning for europæisk kultur i perspektiv. Denne betydning understreges af at mange almindelige begreber i nutiden har deres udspring netop i den græsk-romerske oldtid, f. eks. demokrati, filosofi, humanitet og retorik.
Når du analyserer og fortolker litteratur og kunst fra en kultur, der både er meget fjern og meget nærværende, bliver du bedre til at forstå og forholde dig til din egen samtid.