Studieretningsprojektet

Studieretningsprojektet er en eksamensopgave som du skal lave midt i 3.g. Opgaven er tværfaglig, og du skal derfor skrive i to fag. 

Studieretningsprojektets struktur er sådan at du først finder et område og passende litteratur. Sammen med dine vejledere sætter du ord på hvad projektet skal indeholde. Når opgaveformuleringen udleveres, får du en skriveperiode på 2 uger hvor der ikke er undervisning, og hvor du kan få vejledning.

Studieretningsprojektet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse (2017-reformen).