I løbet af gymnasietiden får alle klasser tilbud om en studierejse til udlandet. En studierejse varer typisk 5-6 dage og foregår i skoletiden. To af klassens lærere planlægger og deltager i studierejsen. Programmets indhold skal have en faglig dimension og skal kunne indgå i klassens undervisningsbeskrivelse. Studierejsen finder sted i 2g.

Studierejsen betales af eleverne. Udgifterne beløber sig til 4000 kr. Skolen anbefaler derfor, at klasserne allerede i 1.g laver en opsparingsordning til en studierejsen i 2g.

Forsikringsforhold

1. januar 2008 trådte nye regler i kraft, når det gælder muligheden for at benytte den offentlige rejseforsikring (det gule sygesikringsbevis) i forbindelse med studie- eller udvekslingsrejser til udlandet. Forsikringens geografiske dækningsområde er blevet indskrænket, så en række lande uden for EU, som tidligere var omfattet af forsikringsdækningen, nu står uden for. Der vil derfor som hovedregel ikke blive arrangeret studierejser til lande, der fremover ikke er omfattet af forsikringen.

Vigtigere er det imidlertid, at rejseforsikringen ikke længere omfatter hjemtransport af elever, der bliver syge eller kommer til skade under en studierejse. Det kan være ganske dyrt at betale en sådan hjemtransport, og skolen har ikke nogen forsikringer, der gælder elever, og har heller ikke mulighed for at tegne sådanne forsikringer.

Skolen må derfor stærkt tilråde eleverne og deres familier, at man selv tegner en forsikring der omfatter hjemtransport (og evt. transport af familiemedlemmer til rejsemålet, hvis helt alvorlige ting skulle indtræffe), såfremt man ikke i forvejen er dækket gennem allerede tegnet forsikring.

Bemærk at der i rejseforsikringer kan være undtagelser vedrørende studierejser.