Erhvervsøkonomi

Erhvervsøkonomi handler om strategi, økonomi, organisation og afsætning med udgangspunkt primært i private virksomheders forhold.

Erhvervsøkonomi udvikler din evne til at forholde dig reflekterende til virksomhedens etablering og udvikling, dens værdiskabelse samt dens grundlæggende afsætningsmæssige, organisatoriske og økonomiske handlemuligheder. Faget udvikler desuden din evne til at vurdere virksomheden og dens betydning for den samfundsøkonomiske udvikling.

Erhvervsøkonomi udvikler din evne til at arbejde med grundlæggende erhvervsøkonomiske problemstillinger gennem anvendelse af fagets teori i en virkelighedsnær og international sammenhæng.