Ekskursioner er faglige rejser i Danmark. Ekskursionerne kan vare fra ½ dag til 3 dage, hvilket afhænger af rejsemålet. Ekskursionerne kan medføre udgifter til transport og overnatning, mens udgifter som har med undervisningen at gøre, dækkes af skolen hvis ikke andet er aftalt med læreren.