Læsevejledere på MfG:
Mia Kraglund (MK) og Thorkild Knudsen (TK), i lokale 4.11b.

Hvad laver en læsevejleder?

  • Hjælper elever med læsevanskeligheder (langsomme eller svage læsere)
  • Hjælper elever med andre typer af sproglige problemer (grammatik, sætningsbygning, stavning, ordforråd)
  • Hjælper elever med at optimere læseforståelsen (strukturering og tilrettelæggelse af lektielæsning)
  • Hjælper elever med skriftligt arbejde (genreforståelse, disponering, redigering m.m.)
  • Tester alle 1.g-elever med henblik på at afdække stave- og læsefærdigheder
  • Introducerer i et forløb alle 1.g-elever for faglig læsning og notatteknik
  • Hjælper elever med ordblindhed

Hvordan arbejder en læsevejleder?

  • Vi laver forløb med enkelte eller flere elever med fokus på generelle, men også specifikke vanskeligheder (f.eks. læsehastighed, læseforståelse, genrekendskab, skrivning, fagterminologi, grammatik o.lign.)

Har jeg brug for en læsevejleder?

  • Hvis du mener, at du har brug for ekstra hjælp, så snak med en din dansklærer eller din studievejleder. Så kan de henvise dig til en læsevejleder
  • Du kan også kontakte en af læsevejlederne direkte via beskedsystemet i Lectio

Links:

Få læst teksten højt! Hent programmet HER!

Få styr på det skriftlige arbejde med hjælp fra: Fredericia Gymnasiums skrivemetro!

 

Bliv medlem af MfG’s Facebookgruppe for elever med IT-rygsæk.