Forstå den verden du lever i

SAM 1: SAMFUNDSFAG A //// ENGELSK A //// MATEMATIK B

Er du interesseret i samfundets indretning, både det danske og det internationale? Så er SAM1 noget for dig.

I engelsk bliver du klog på den engelsksprogede verden og får masser af viden om landenes samfundsforhold og litteratur. Og du bliver naturligvis bedre til at tale og skrive engelsk. I samfundsfag undersøger, sammenligner og diskuterer du de grundlæggende samfundsforhold, både i Danmark og i den engelsksprogede verden.

I samarbejdet mellem fagene bliver du klogere på samfund og kulturelle problemstillinger i specielt USA og England.

Lyder det som noget for dig?

Bliv klar til en verden i forandring

SAM 2: SAMFUNDSFAG A //// MATEMATIK A

Er du interesseret i samfundets indretning, både det danske og det internationale? Ja, måske har du allerede en lille debattør i maven der godt kan lide at debatten bygger på facts og metoder? Så er det værd at kigge nærmere på SAM2.

I samfundsfag bliver du skarp på at undersøge, sammenligne og diskutere danske og internationale samfundsforhold. Og du vil naturligvis komme til at arbejde med helt aktuelle problemstillinger. Er der valg, ja, så kigger vi naturligvis på vælgeradfærd. Sker der noget i Kina der rykker ved den globale magtbalance, ja, så undersøger vi baggrunden.

I matematik vil vi arbejde både anvendelsesorienterede og med abstrakt teoriopbygning. I den anvendelsesorienterede del opstiller vi blandt andet modeller der kan beskrive situationer i samfundet, så vi kan begå os og bidrage aktivt i et demokratisk samfund. I den abstrakte teoriopbygning arbejder vi med ræsonnement og logisk tankegang så vi blandt andet kan forholde os til andres brug af matematik, og så vi opnår kompetencer til en videregående uddannelse med matematisk indhold.

Hvad kan fagene sammen?

Miljø- og fødevareproblematikker, befolkningsudvikling, globalisering, økonomisk modellering og valgprognoser er blot få eksempler blandt mange emner du vil kunne møde i denne studieretning.

Lyder det som noget for dig?

Spring ud i en verden du kan regne ud

SAM 3: SAMFUNDSFAG A //// MATEMATIK A //// IDRÆT B

Ønsker du et bredt natur- og samfundsvidenskabeligt perspektiv på den verden du lever i, er denne studieretning måske noget for dig.

I samfundsfag bliver du skarp på at undersøge, sammenligne og diskutere danske og internationale samfundsforhold. Og du vil naturligvis komme til at arbejde med helt aktuelle problemstillinger. Er der valg, ja, så kigger vi naturligvis på vælgeradfærd. Sker der noget i Kina der rykker ved den globale magtbalance, ja, så undersøger vi baggrunden.

I matematik vil vi arbejde både anvendelsesorienterede og med abstrakt teoriopbygning. I den anvendelsesorienterede del opstiller vi blandt andet modeller der kan beskrive situationer i samfundsfag og idræt så vi kan begå os og bidrage aktivt i et demokratisk samfund. I den abstrakte teoriopbygning arbejder vi med ræsonnement og logisk tankegang så vi blandt andet kan forholde os til andres brug af matematik, og så vi opnår kompetencer til en videregående uddannelse med matematisk indhold.

idræt vil du arbejde med dine idrætslige færdigheder i en bred vifte af forskellige idrætter, men du vil også undersøge og diskutere hvordan idrætten påvirker samfundet og samfundet påvirker idrætten. Den idrætsfysiologiske del fylder en del i faget, og du lærer om kroppens basale funktioner med særligt fokus på kroppen når den er fysisk aktiv. Vi vil arbejde sammen med foreninger og lignende udenfor skolen for eksempelvis at undersøge dine skolekammeraters idrætsvaner og begrundelser for at dyrke idræt. Det kan fx også være et besøg på en idrætshøjskole eller et universitet hvor der forskes i idræt. Naturligvis vil der også være tid til en friluftslivstur.

Lyder det som noget for dig?