Mediefag

Mediefag beskæftiger sig med levende billeder og omfatter både film, tv, og video på nettet, såsom videoer på de sociale medier, virale videoer og forskellige typer kampagner.

Kendetegnende for mediefag er at det indeholder både en teoretisk og en praktisk dimension.

I den teoretiske del af faget fordyber vi os i analysen af forskellige videoproduktioner og fokuserer bl.a. på filmsproget, dramaturgi, program- og genreforhold, forholdet mellem fakta og fiktion samt den kommunikative og mediemæssige sammenhæng som produktionen befinder sig i.

I den praktiske del af faget tager vi afsæt i vores teoretiske viden og benytter denne viden sammen med planlægnings-, optage-, og redigeringsprincipper til at skabe vores egne videoproduktioner i mindre grupper. Vi producerer fx kortfilm hvor vi først brainstormer, idé-genererer, skriver manuskript og tegner storyboards. Derefter bruger vi skolens udstyr til at optage råmaterialet, og til sidst klipper vi råmaterialet i redigeringsprogrammet Final Cut således at vi har en helstøbt videoproduktion som er klar til at blive delt med andre. Som afslutning på et praktisk forløb ser og evaluerer vi i fællesskab hinandens film. Hvad fungerer godt, og hvad kunne forbedres til næste produktion?

Digitale kompetencer og digital dannelse er således i centrum i mediefag. Og faget klæder dig på til at blive en reflekteret og aktiv deltager i det moderne mediesamfund.

Midtfyns Gymnasium tilbyder Mediefag som et- og to-årigt valgfag (C- og B-niveau).